Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 070717 un ABLV FXD EUR 070717 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 7. jūlijs, 17:49 / Ieguldījumi

2016. gada 7. jūlijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 070717 (LV0000801751) un ABLV FXD EUR 070717 (LV0000801769) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 070717 (ISIN LV0000801751):

  • Kupona periods: 07.01.2016 – 06.07.2016
  • Kupona izmaksas datums: 07.07.2016
  • Kupona likme: 1,55% gadā

ABLV FXD EUR 070717 (ISIN LV0000801769):

  • Kupona periods: 07.01.2016 – 06.07.2016
  • Kupona izmaksas datums: 07.07.2016
  • Kupona likme: 0,80% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.