Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 270622 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 27. jūnijs, 17:02 / Ieguldījumi

2016. gada 27. jūnijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 270622 (ISIN LV0000800985) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV SUB USD 270622 (ISIN LV0000800985):

  • Kupona periods: 27.12.2015 – 26.06.2016
  • Kupona izmaksas datums: 27.06.2016
  • Kupona likme: 4,50% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.