Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem maijā

Rīga, Latvija, 2016. gada 7. jūnijs, 10:10 / Ieguldījumi

Pasaules akciju tirgus maijā joprojām atradās konsolidācijas stadijā, kura aizsākās vēl aprīlī. Neparādoties tirgū būtiskiem notikumiem, vairums galveno fondu indeksu mainījās 3-5% koridorā. Mēneša sākumā daži spēlētāji mēģināja vēlreiz pārbaudīt teiciena “Sell in May and go away” patiesumu, kā rezultātā vairums tirgu izbaudīja pārdevēju radītu spiedienu mēneša pirmajā pusē. Tomēr plašāks investoru loks neatbalstīja šo “iniciatīvu”, kā rezultātā tirgus līdz mēneša beigām atjaunojās.

Par mēneša galveno notikumu var nosaukt investoru pārvērtēto ASV Federālās Rezervju Sistēmas (FRS) likmes pacelšanas laiku un ticamību tam. To veicināja FRS aprīļa sēdes protokola publikācija un vairāku Komitejas pārstāvju uzstāšanās, kurās viņi pietiekami skaidri deva mājienus par to, ka FRS ir noskaņota rīkoties saskaņā ar saviem plāniem, turklāt, to veicināja arī šajā mēnesī publicētie labie ASV makroekonomikas dati. Tā rezultātā, ja vēl aprīlī-maijā tirgū valdīja viedoklis, ka, ja likmes palielinās, tad ne ātrāk kā rudenī, tad maija vidū tirgus dalībnieku cerības par likmes palielināšanu mainījās uz jūniju-jūliju.

Lai cik tas nebūtu savādi, bet šāda situācijas attīstība veicināja pozitīvisma pieplūdi tirgos. Bažas par iespējamu likmes ātrāku palielināšanu mainījās ar optimismu pat ASV ekonomiku. Ja FRS nebaidās pastiprināt monetāro politiku, tad ekonomikā viss ir labi un var sagaidīt uzlabojumus arī mikrolīmenī. Rezultātā, mēneša otrajā pusē ASV un Eiropas fondu tirgi ne tikai atspēlēja iepriekšējo nedēļu zaudējumus, bet spēja arī mēneša griezumā uzrādīt nelielu pieaugumu. ASV pieauguma līderis bija finanšu, tehnoloģiju un veselības aizsardzības sektoru uzņēmumu akcijas. Sliktāk par tirgu izskatījās derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes nozares uzņēmumu akcijas (dēļ cenu korekcijas metālu tirgū), kā arī vairumtirdzniecības uzņēmumu akcijas, kuras bija pakļautas lielam spiedienam pēc neiepriecinošām ceturkšņa atskaitēm un prognozēm.

Arī Eiropas laukumos sliktāk par tirgu izskatījās derīgo izrakteņu ieguves un pārstrādes nozares uzņēmumu akcijas. Tām pievienojās indekss, kurš atspoguļo notiekošo ķīmijas industrijā. Lielākais vācu ķīmijas koncerns Bayer (kura daļa minētajā indeksā veido vairāk kā 21%), mēģinot “aprīt” amerikāņu kompāniju Monsanto, secīgi palielina savu piedāvājuma summu, kas negatīvi atsaucas uz uzņēmuma akcijām un spēcīgi ietekmē visu indeksu. Kopumā, mēneša griezumā, amerikāņu indekss S&P500 izauga par 1,5%, Eiropas Eurostoxx600 — par 1,75%. Identiskus rezultātus uzrādīja arī atbilstošie ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītie akciju fondi.

Sliktāka situācija bija attīstības valstu tirgos. Attīstības valstu kopējais akciju indekss (MSCI EM) mēneša laikā nokrita par 3,9%, turklāt mēneša laikā kritums sasniedza pat 7%. Galvenais iemesls šādai dinamikai bija tas, ka šo valstu valūtas atkal sāka krist attiecībā pret ASV dolāru. Lai arī vairums fondu indeksu uzrādīja dinamiku, kas līdzīga amerikāņu un Eiropas tirgiem, valūtu kursu kritumi (vidēji par 4-5%) ārkārtīgi negatīvi ietekmēja gala ienesīgumu. Pieaugošā varbūtība par procentu likmes palielināšanu tuvākajā FRS sēdē negatīvi ietekmē šos tirgus, jo, likmei pieaugot daudz straujāk, var sākties līdzekļu aizplūšana no attīstības tirgiem. Par to arī investori baidās.

Pateicoties tam, ka ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītajos globālajos akciju fondos praktiski nav attīstības valstu indeksu ETF, šie fondi mēneša laikā varēja uzrādīt pozitīvu ienesīgumu.

Korporatīvo un attīstības valstu obligāciju tirgi turpināja demonstrēt augstu noturību pret ārējiem faktoriem. Negatīvā dinamika izejvielu un fondu tirgos mēneša sākumā izraisīja tikai nelielu korekciju, pēc kuras visi tirgi pārgāja no straujā iepriekšējo mēnešu pieauguma uz konsolidācijas stadiju. FRS aprīļa sēdes protokola publicēšana un, attiecīgi, prognožu maiņa par likmēm, izraisīja īstermiņa pārdošanas vilni, tomēr tas, galvenokārt, bija koncentrēts uz ilgtermiņa obligāciju High Grade segmentu, kurš ir visjūtīgākais pret US Treasuries tirgus dinamiku. High Yield obligācijas, it īpaši obligācijas ar nelielu durāciju, jutās mierīgi, it īpaši pēc pieauguma atjaunošanās akciju tirgos.

Kā jau mēs norādījām iepriekšējā komentārā, obligāciju fondos mēs daļēji fiksējām peļņu no vissvārstīgākajām obligācijām ar augstu durāciju, samazinot gan kopējo portfeļu durāciju, tā arī palielinot naudas līdzekļu daļu. Pateicoties tam, obligāciju fondi un kopējā ienesīguma fonds maijā uzrādīja pietiekami labus ienesīgumus esošajā tirgus situācijā.

Īstermiņa perspektīvā mēs turpinām ievērot “aizsardzības” stratēģiju. Visos fondos joprojām saglabājas salīdzinoši liela naudas līdzekļu daļa, jo esošajos apstākļos korekcijas risks obligāciju un akciju tirgos, mūsuprāt, joprojām ir augsts, tādēļ pozīciju atjaunošana plānota pie daudz pievilcīgākiem līmeņiem, vai arī tad, ja tirgos nopietni mainīsies tendences.

ABLV Asset Management pārvaldīto ieguldījumu fondu ienesīgums uz 31.05.2016:

  kopš
2016. gada
sākuma
(YTD)
2015.
gads1
2014.
gads
2013.
gads
2012.
gads
Kopš izveides
brīža (gada
izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi            
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund 5,40% 2,05% 2,75% -3,94% 15,63% 5,02%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund 4,60% 2,31% 1,83% 0,92% 15,88% 4,13%
Korporatīvo obligāciju fondi            
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund 6,13% 25,30% -16,58% 2,20% 17,96% 5,41%
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund 6,86% 13,78% -10,21% 7,00% - 5,15%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund 6,26% -1,58% 0,34% - - 2,30%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund 4,52% 1,47% 3,30% - - 4,36%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund 5,95% 0,09% - - - 8,80%
Kopējā ienesīguma fondi            
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund 1,28% -7,07% - - - -4,60%
Akciju fondi            
ABLV Global USD Stock Index Fund -6,76% -6,78% -0,26% 10,24% 9,33% 0,09%
ABLV Global EUR Stock Index Fund -9,56% 0,86% 3,84% 3,26% 11,67% -1,57%
ABLV US Industry USD Equity Fund -3,78% -1,03% 6,95% - - 2,02%
ABLV European Industry EUR Equity Fund -6,87% 5,21% 2,09% - - 0,27%

1 Izņemot ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund un ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, kuriem ienesīgums tiek aprēķināts par fondu darbības periodu.

Papildu informācija pieejama ABLV Bank mājas lapā “ABLV Ieguldījumu fondi”.