ABLV Bank palielina pašu kapitālu par 38,2 miljoniem eiro

Rīga, Latvija, 2016. gada 3. jūnijs, 10:00 / Bankas ziņas

Veiksmīgi noslēgusies ABLV Bank kārtējā akciju emisija, kuras ietvaros tika izlaistas 2 700 000 vārda akcijas. Pēc šīs emisijas bankas pamatkapitālu veido 34 470 000 parastās akcijas ar balsstiesībām un 3 530 000 personāla akcijas bez balsstiesībām. Jaunās emisijas akcijas veido 7,8% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla.

”Noslēdzoties akciju emisijai, esam sasnieguši mūsu plānoto pirmā līmeņa kapitāla apmēru, kā arī vēlreiz pārliecinājāmies par to, ka vairums mūsu akcionāru aktīvi atbalsta ABLV grupas attīstības stratēģiju,” atzīmēja Ernests Bernis, ABLV Bank izpilddirektors (CEO).

Parakstīšanās uz ABLV Bank vārda akcijām sākās 2016. gada 18. aprīlī. Akciju emisija bija slēgta, tajā piedalījās tikai līdzšinējie bankas akcionāri. Dalībai akciju jaunajā emisijā kopumā bija pieteikušies 86 akcionāri, kas ir 63% no kopējā akcionāru ar balsstiesībām skaita, un apmaksātais pieteikumu apjoms par 4,2 miljoniem eiro pārsniedza piedāvājumu, tāpēc atsevišķi pieteikumi tika apmierināti daļēji. Vienas akcijas pārdošanas cena bija 14,15 EUR.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.