Par ABLV ieguldījumu fondu nolikumu un prospektu grozījumiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 27. maijs, 10:24 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2016. gada 27. maijā stāsies spēkā grozījumi vairāku ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu nolikumos un prospektos.

Izmaiņas skar ABLV Emerging Markets Bond Fund, ABLV Global Stock Index Fund, ABLV High Yield CIS Bond Fund, ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ABLV Global Corporate USD Bond Fund, ABLV European Industry EUR Equity Fund un ABLV US Industry USD Equity Fund. Galvenās izmaiņas:

  • fondu nolikumos un prospektos ir aktualizēta informācija par ABLV Asset Management, IPAS un ABLV Bank, AS licences numuriem;
  • fondu prospektos ir aktualizēti pielikumi „Fonda iepriekšējo trīs gadu darbības rezultāti”.

Grozījumus ieguldījumu fondu nolikumos un prospektos reģistrējusi arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Ar dokumentu aktuālajām versijām var iepazīties šeit.