FKTK un ABLV Bank paraksta administratīvo līgumu

Rīga, Latvija, 2016. gada 26. maijs, 16:05 / Bankas ziņas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un ABLV Bank, AS šodien noslēdza administratīvo līgumu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem, lai panāktu uzlabojumus bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā. Līgumā paredzēts piemērot bankai soda naudu 3,17 milj. EUR apmērā un izteikt brīdinājumu atbildīgajam bankas valdes loceklim.

Parakstot administratīvo līgumu, FKTK un ABLV Bank ir vienojušies par izlīgumu, lai izbeigtu FKTK ierosināto administratīvo lietu.

Nosakot piemērojamās soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka ABLV Bank šobrīd izpilda visas regulējošās prasības un turpina uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, tāpēc soda nauda tiek piemērota samazinātā apmērā – 3,17 milj. EUR, kas atbilst 2,5% no bankas kopējo gada ienākumu summas. Atbilstoši Kredītiestāžu likumam, FKTK ir tiesīga piemērot soda naudu līdz 10% no bankas iepriekšējā finanšu gada kopējo neto ienākumu summas.

Veicot pārbaudes, FKTK konstatēja, ka banka iepriekšējos gados nav atbilstošā apjomā nodrošinājusi atsevišķu klientu darījumu ekonomiskās būtības un tiesiskā mērķa pārbaudi un dokumentēšanu. FKTK uzskata, ka banka pietiekamu uzmanību nav pievērsusi klientam netipiski lieliem, sarežģītiem vai savstarpēji saistītiem darījumiem, kā arī nav veikusi atsevišķu klientu darījumu pastiprinātu uzraudzību padziļinātās izpētes ietvaros.

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par paredzētajiem turpmākajiem pasākumiem, ko banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. Savukārt FKTK uzraudzīs, vai banka pilda noteiktās apņemšanās līgumā noteiktajos termiņos un noteiktajā apjomā.

FKTK pārbaužu gaitā izdarītie secinājumi attiecas uz agrākiem klientu darījumiem un to dokumentēšanu, bet izvērtējot tos no šodienas daudz stingrākajiem kritērijiem. Pēdējā gada laikā prasības attiecībā pret klientu apkalpošanu ir mainījušās ļoti strauji un būtiski. Šobrīd banka pilnībā izpilda regulējošās prasības. Ievērojami ir palielināts atbilstības jomā strādājošo darbinieku skaits un stiprināta attiecīgo struktūrvienību kapacitāte. To ņēma vērā arī FKTK, lemjot par soda apmēru, kas ir mazākais iespējamais, ko saskaņā ar likumu var piemērot kredītiestādēm.

Diemžēl iepriekšējos gados klientu darījumu izpētes un dokumentēšanas prasības vēl nebija pietiekami detalizētas. Banka ir atteikusies no daļas klientu, kuru apkalpošana pie pašreizējām prasībām var radīt nesamērīgu risku, un turpina klientu stingru izvērtēšanu. ABLV Bank turpinās uzlabot iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši FKTK ieteikumiem, atvēlot minētajam mērķim ne mazāk kā 6,5 milj. EUR. Tiks izvērtēta bankas iekšējās kontroles sistēma un veikti nepieciešamie pasākumi tās darbības pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
ABLV Bank, AS
Tel.: +371 6777 5296
e-mail: ilmars.jargans@ablv.com