Par izmaiņām ABLV grupā

Rīga, Latvija, 2016. gada 5. februāris, 14:10 / Bankas ziņas

Šī gada sākumā veiktas vairākas izmaiņas ABLV grupas sastāvā. ABLV Bank, AS kā vienīgais dalībnieks 2016. gada 28. janvārī ir nodibinājusi jaunu meitas sabiedrību ABLV Advisory Services, SIA, kuras pamatkapitāls ir 2 800 EUR.

Izmaiņas notikušas arī ABLV grupā ietilpstošo Pillar sabiedrību sastāvā. Sabiedrībai Pillar 10, SIA ir mainīts nosaukums uz Pillar Investment 1, SIA, kā arī ir notikusi dalībnieku maiņa – ar 2016. gada 27. janvāri vienīgais dalībnieks ir Pillar Investment Group, SIA. Nosaukums mainīts arī sabiedrībai SIA “Schaller Kyncl Architekten Riga”, kuras jaunais nosaukums ar 2016. gada 2. februāri ir Pillar Architekten, SIA.

Savukārt 2016. gada 25. janvārī tika nodibināta jauna sabiedrība Pillar Investment 2, SIA, kuras pamatkapitāls ir 10 000 EUR. Šīs sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Pillar Investment Group, SIA. 2016. gada 3. februārī tika nodibināta jauna sabiedrība Pillar 22, SIA ar pamatkapitālu 200 000 EUR apmērā un tās vienīgais dalībnieks ir Pillar Holding Company, KS.

ABLV Bank, AS minētajās sabiedrībās ir būtiska netieša līdzdalība.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.