Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 080716 un ABLV FXD EUR 080716 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 8. janvāris, 17:13 / Ieguldījumi

2016. gada 8. janvārī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 080716 (LV0000801421) un ABLV FXD EUR 080716 (LV0000801439) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 080716 (ISIN LV0000801421):

  • Kupona periods: 08.07.2015 – 07.01.2016
  • Kupona izmaksas datums: 08.01.2016
  • Kupona likme: 2,00% gadā

ABLV FXD EUR 080716 (ISIN LV0000801439):

  • Kupona periods: 08.07.2015 – 07.01.2016
  • Kupona izmaksas datums: 08.01.2016
  • Kupona likme: 2,05% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com