Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 270622 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 28. decembris, 16:18 / Ieguldījumi

2015. gada 28. decembrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 270622 (ISIN LV0000800985) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV SUB USD 270622 (ISIN LV0000800985):

  • Kupona periods: 27.06.2015 – 26.12.2015
  • Kupona izmaksas datums: 27.12.2015 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 28.12.2015)
  • Kupona likme: 4,50% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com