ABLV Bank darbības rezultāti 2015. gada trešajā ceturksnī

Rīga, Latvija, 2015. gada 27. novembris, 08:45 / Bankas ziņas

2015. gada trešajā ceturksnī ABLV Bank, AS guva 60,4 miljonus EUR lielu peļņu. Arī pārējie svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājās augstā līmenī, lai gan vairākos mērķa tirgos situācija saglabājās diezgan neskaidra un mēs lielu vērību veltījām risku vadībai. Neraugoties uz sarežģīto gadu starptautiskajā ekonomikā un politikā, 2015. gadam izvirzītie finanšu darbības un izaugsmes mērķi tiks sasniegti.

Bankas 2015. gada trešā ceturkšņa svarīgākie finanšu rādītāji norāda uz stabilu un vienmērīgu bankas izaugsmi. ABLV Bank, AS ir lielākā banka Latvijā ar vietējo kapitālu un otrā lielākā banka pēc aktīviem.

  • Bankas peļņa 2015. gada trešajā ceturksnī bija 60,4 miljoni EUR, uzrādot pieaugumu par 20,6% salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2014. gadā.
  • Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2015. gada 9 mēnešos pirms uzkrājumu izveidošanas bija 102,6 miljoni EUR.
  • 2015. gada 9 mēnešos noguldījumu apjoms bankā auga par 7,0% līdz 3,64 miljardiem EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2015. gada 30. septembrī bija 4,65 miljardi EUR.
  • Bankas kredītportfelis – 871,1 miljons EUR, tai skaitā komerckredītu apjoms pieaudzis līdz 524,0 miljoniem EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 268,6 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2015. gada 30. septembrī bija 16,95 %, bet likviditātes līmenis – 76,22%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE bija 33,66%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs ROA – 1,76%.

Pārskata periodā ABLV Bank turpināja obligāciju emisijas. Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros — no jūlija līdz oktobrim — tika veiktas četras jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējie apjomi bija 150 miljoni USD un 40 miljoni EUR pēc nominālvērtības, kā arī viena subordinēto obligāciju emisija 20 miljonu EUR apmērā. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 32 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 21 emisijas obligācijas.

Bankas kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2015. gada 30. septembrī bija 2,59 miljardi EUR. Gandrīz visu vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Vērtspapīri ar kredītreitingu AA- vai augstāku veido 73,2% no visa vērtspapīru portfeļa. Investīciju sadalījums pa valstīm ir šāds: ASV –30,7%, Vācija – 15,4%, Latvija – 10,2%, Kanāda – 8,5%, Krievija – 8,4%, Zviedrija – 7,4%, Nīderlande – 2,7%, Norvēģija – 1,9%. Savukārt 3,6% veido starptautisko institūciju – Eiropas Komisijas, ERAB u.c. emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 2,3%.

2015. gada trešajā ceturksnī uzsākām piedāvāt klientiem jaunu finansēšanas pakalpojumu — biržās un ārpusbiržas tirgū tirgotu preču darījumu finansēšanu jeb tā saukto trade finance. Šis pakalpojums ir interesants tirdzniecības kompānijām, kurām ir veiksmīga pieredze tirdzniecībā ar augsti likvīdām izejvielām. Mēs piedāvājam finansēšanu tādu preču tirdzniecības darījumiem kā enerģētiskās izejvielas (jēlnafta, naftas produkti, ogles, gāze), ķīmikālijas (metanols, benzols, minerālmēsli utt.) un dažādi metāli. Šo preču kustībai ir jābūt no Baltijas un NVS valstīm uz jebkuru pasaules vietu. Pakalpojuma ietvaros mēs esam gatavi finansēt darījuma pilnu ciklu — no priekšapmaksas veikšanas piegādātājam līdz pēcapmaksai no gala pircēja. Maksimālā kredīta summa var sasniegt 20 miljonus EUR. Attīstās arī korporatīvā kreditēšana. Šā gada augustā Rīgā tika atklāta četrzvaigžņu viesnīca Wellton Hotel Riga. Viesnīcas tapšanā ieguldīti 12 miljoni EUR, vairāk nekā puse no šīs summas ir ABLV Bank izsniegtais kredīts.

Labus rezultātus uzrādīja ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītie atvērtie ieguldījumu fondi. Turpinot uzsākto tradīciju — katru gadu piedāvāt jaunu ABLV ieguldījumu fondu, no 17. septembra mūsu klientiem piedāvājam jaunu - attīstības valstu korporatīvo obligāciju fondu ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund. Jaunā ieguldījumu fonda pamata valūta ir USD un tā aktīvi tiks ieguldīti parāda vērtspapīros, kurus emitējuši vai garantē attīstības valstīs reģistrētie uzņēmumi un kredītiestādes. Līdz ar jauno fondu, klientiem šobrīd ir pieejami jau 12 ieguldījumu fondi, kuri aptver plašu ieguldījumu spektru — sākot no valsts obligāciju līdz kopējā ienesīguma fondiem. Vienlaikus mēs ieviesām vienotu principu komisijām par ieguldījumu fondu apliecību emisiju. No 17. septembra komisija visiem obligāciju fondiem ir 1,00%, bet akciju un kopējā ienesīguma fondiem — 1,50%.

Līdz ar pozitīvu tendenču atgriešanos nekustamā īpašuma tirgū, arvien labākus darbības rezultātus uzrāda arī Pillar grupas uzņēmumi — deviņu mēnešu laikā Pillar ir noslēdzis līgumus par nekustamo īpašumu realizāciju 12,5 miljonu EUR apmērā. Deviņos mēnešos kopumā veikti 272 darījumi. Kopējais Pillar pārvaldīto nekustamo īpašumu portfelis ir ievērojami samazinājies. Savukārt Pillar premium klases dzīvokļu portfelis septembrī tika papildināts, jo ekspluatācijā tika nodota daudzdzīvokļu māja Rīgā, Miera ielā 57a — Miera Park House. Pillar šo jaunceltni iegādājās no SEB bankas meitas uzņēmuma 2013. gada sākumā par 2,4 miljoniem EUR. Rekonstrukcijā un apdarē ieguldīto līdzekļu summa sasniedza 5,8 miljonus EUR.

Piesakot sevi apdrošināšanas pakalpojumu tirgū, ABLV Bank kā apdrošināšanas aģents kopā ar apdrošinātājiem Seesam Insurance AS Latvijas filiāli un Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāli, mājokļu apdrošināšanas jomā izstrādāja divas unikālas apdrošināšanas programmas klientiem: ABLV Apartment Insurance — dzīvokļu apdrošināšanai un ABLV House Insurance — privātmāju apdrošināšanai. Šo apdrošināšanas polišu ietvaros tiek apdrošināts ne tikai pats nekustamais īpašums, bet arī kustamā manta, teritorijas labiekārtošanas objekti un civiltiesiskā atbildība.

Ar pilnu 2015. gada trešā ceturkšņa pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com