Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 281016 un ABLV FXD EUR 281016 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 29. oktobris, 17:00 / Ieguldījumi

2015. gada 28. oktobrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 281016 (LV0000801504) un ABLV FXD EUR 281016 (LV0000801512) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 281016 (ISIN LV0000801504):

  • Kupona periods: 28.04.2015 – 27.10.2015
  • Kupona izmaksas datums: 28.10.2015
  • Kupona likme: 2,10% gadā

ABLV FXD EUR 281016 (ISIN LV0000801512):

  • Kupona periods: 28.04.2015 – 27.10.2015
  • Kupona izmaksas datums: 28.10.2015
  • Kupona likme: 1,90% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com