ABLV Bank veiksmīgi emitē trīs obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2015. gada 26. oktobris, 09:05 / Ieguldījumi

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank, AS veikusi divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR, kā arī vienu subordinēto obligāciju emisiju 20 miljoni EUR apmērā pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās 121 investors.

Emisijas notika Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un plānots, ka obligācijas 27. oktobrī tiks iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Emisiju parametri:

75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 261017; ISIN: LV0000801850)
Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,65% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2015. gada 26. oktobris, bet dzēšanas datums — 2017. gada 26. oktobris.

20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 261017; ISIN: LV0000801868)
Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,80% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2015. gada 26. oktobris, bet dzēšanas datums — 2017. gada 26. oktobris.

20 000 000 EUR diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 261025; ISIN: LV0000801835)
Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR. Sākotnējās izvietošanas cena ir 83,047% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2015. gada 26. oktobris, bet dzēšanas datums — 2025. gada 26. oktobris. Bankai ir tiesības dzēst šīs obligācijas pirms termiņa sākot ar 2020. gada 26. oktobri. Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2015. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 26. oktobrim fiksēta diskonta likme: 3,75%;
  • no 2020. gada 27. oktobra līdz 2025. gada 26. oktobrim fiksēta kupona likme: 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 32 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 18 emisiju obligācijas.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com