Grozīti Vispārējie darījumu noteikumi

Rīga, Latvija, 2015. gada 14. oktobris, 09:30 / Bankas ziņas

2015. gada 15. decembrī stājas spēkā “ABLV Bank, AS, Vispārējo darījumu noteikumu” jaunā 30. versija, kurā izmaiņas skar maksājumus, autentifikācijas līdzekļus, telefoniski pieejamus pakalpojumus un citas normas.

Vispārējos darījumu noteikumos precizēta vispārējā kārtība, kādā banka apstrādā klienta veiktos maksājumus, kā arī klientam adresētos maksājumus, papildināta klienta autentifikācijas līdzekļu definīcija, internetbankas piekļuves autorizācijas rīki papildināti ar autorizācijas kodu ģenerēšanas programmnodrošinājumu mobilajām ierīcēm. Tāpat papildināts pakalpojumu klāsts, kurus klientiem nodrošinām telefoniski vai izmantojot SKYPE, kā arī papildu veikti vairāki redakcionāli labojumi.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma prasībām bankas mājas lapā www.ablv.com/ngl ir sniegta informācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību. Jaunajā Vispārējo darījumu noteikumu versijā ir paredzēts klienta apliecinājums tam, ka viņš ir iepazinies ar minēto informāciju.

Ar Vispārējo darījumu noteikumu jauno redakciju aicinām iepazīties mūsu mājas lapā, kā arī klientu apkalpošanas telpās.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com