ABLV Bank darbības rezultāti 2015. gada pirmajā pusgadā

Rīga, Latvija, 2015. gada 25. augusts, 10:58 / Bankas ziņas

2015. gada pirmajā pusgadā ABLV Bank, AS guva 43,5 miljonus EUR lielu peļņu. Arī pārējie svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājās augstā līmenī, lai gan vairākos mērķa tirgos situācija saglabājās neviennozīmīga un saspīlēta, un, atbilstoši mūsu biznesa modelim, lielākā vērība tika veltīta risku vadībai. Tādēļ varam būt pārliecināti, ka 2015. gadam izvirzītos finanšu darbības un izaugsmes mērķus sasniegsim.

2015. gada pirmā pusgada finanšu rādītāji

Bankas 2015. gada pirmā pusgada svarīgākie finanšu rādītāji norāda uz stabilu un vienmērīgu bankas izaugsmi. ABLV Bank, AS ir lielākā banka Latvijā ar vietējo kapitālu un otrā lielākā banka pēc aktīviem.

  • Bankas peļņa 2015. gada pirmajā pusgadā bija 43,5 miljoni EUR. Salīdzinoši 2014. gada pirmajā pusgadā — 32,9 miljoni EUR.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas — 73,0 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2014. gada pirmo pusgadu pamatdarbības ienākumi ir auguši par 22,6%.
  • Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 3,65 miljardi EUR.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 476,0 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2015. gada 30. jūnijā bija 4,55 miljardi EUR. Kopš gada sākuma aktīvu apjoms audzis par 9,1%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 378,4 miljoniem EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms jūnija beigās bija 833,3 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves — 249,3 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2015. gada 30. jūnijā bija 17,66%, bet likviditātes līmenis — 76,63%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2015. gada 30. jūnijā bija 38,10%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,91%.

31. martā notika kārtējā akcionāru sapulce, kurā akcionāri nolēma no 2014. gada peļņas izmaksāt dividendes 58,4 miljonu EUR apmērā. Uz vienu akciju tika izmaksāti 1,79 EUR. Dividenžu izmaksa deva iespēju bankas akcionāriem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu, piedaloties jaunajā akciju emisijā un tādejādi ieguldot līdzekļus bankas tālākajā attīstībā, tāpēc vienlaicīgi tika nolemts palielināt ABLV Bank, AS pamatkapitālu, emitējot 2 385 000 jaunu vārda akciju ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena bija 13,85 EUR. Emisijas rezultātā bankas pašu kapitāls tika palielināts par 33,0 miljoniem EUR, apmierinot bankas vajadzības pēc līdzekļiem tālāko attīstības plānu īstenošanai.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, šogad banka ir veikusi četras jaunas kupona obligāciju emisijas: divas no tām Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un divas - Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Obligāciju emisiju kopējais apjoms bija attiecīgi 150 000 000 USD un 40 000 000 EUR pēc nominālvērtības. Pēc šo obligāciju emisijām, biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā iekļautas 19 emisiju obligācijas. Ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām banka uzsāka 2011. gada beigās. Ieskaitot jaunās un jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 29 publiskās obligāciju emisijas.

Banka turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2015. gada 30. jūnijā bija 2,60 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 75,0% no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV — 30,5%, Vācija — 14,5%, Latvija — 9,1%, Kanāda — 9,1%, Krievija — 8,7%, Zviedrija — 7,4%, Nīderlande — 3,2%, Norvēģija — 1,9%. Papildus 3,9% veido starptautisko institūciju — Eiropas Komisijas, ERAB u.c. — emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 2,4%.

Pārskata periodā esam ieviesuši vairākus jaunus produktus un pakalpojumus mūsu klientu ērtībām. No 1. aprīļa bankas klienti var veikt maksājumus piecās jaunās valūtās: THB (Taizemes bats), TRY (Turcijas lira), HKD (Honkongas dolārs), AMD (Armēnijas drams), GEL (Gruzijas lari).

Paplašinot mūsu kreditēšanas produktu klāstu, banka tirgus pieprasījumam atbilstošā kvalitātē atjaunoja piedāvājumu kravas kuģu finansēšanai. Maksimālais limits viena kuģa finansēšanai ir 10 miljoni EUR un maksimālais tā vecums ir 25 gadi līdz kredīta atmaksas brīdim.

Savukārt, šā gada 16. jūnijā ABLV Bank parakstīja līgumu ar attīstības finanšu institūciju ALTUM par sadarbību mājokļu galvojumu programmas īstenošanā. ABLV Bank ir piektā komercbanka, kas uzsākusi dalību ALTUM īstenotajā Mājokļu galvojumu programmā. Programmas ietvaros ALTUM sniedz galvojumus komercbanku izsniegtiem aizdevumiem ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai. Lai gan mūsu bankai primāra ir private banking pakalpojumu sniegšana, hipotekārā kreditēšana ir nozīmīgs darbības virziens, kuru mēs turpināsim attīstīt, piedāvājot arvien jaunus un konkurētspējīgus produktus. Šobrīd piedāvājam sešas dažādas hipotekārās kreditēšanas programmas.

Pilnveidojot attālinātās kontu pārvaldīšanas pakalpojumus un veltot lielu uzmanību drošam darbam mūsu internetbankā, esam ieviesuši būtiskas izmaiņas klientu atpazīšanā, tostarp, divfaktoru autentifikāciju. Klientu ērtībām maijā sākām ieviest jauna tipa kodu karti — elektronisko kodu karti Digipass GO 100, kas ģenerē unikālus kodus katra darījuma autorizēšanai.

Pārskata periodā labus rezultātus uzrādīja ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītie atvērtie ieguldījumu fondi. Šī gada jūnija beigās to kopējā aktīvu vērtība sasniedza 122,5 miljonus EUR. Kopš gada sākuma, fondu kopējā vērtība palielinājusies par 14,9% jeb aptuveni par 15,9 miljoniem EUR. Fondu vērtības pieaugumu veicināja pieaugošā interese par finanšu tirgiem un klientu vēlme arvien vairāk diversificēt savus ieguldījumu portfeļus, iekļaujot tajos arī ABLV fondus.

No šī gada 17. februāra piedāvājam jau vienpadsmito fondu — kopējā ienesīguma fondu ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund. Ievērojot pieaugošo pieprasījumu pēc mūsu produktiem, mēs plānojam arī turpmāk paplašināt piedāvāto fondu sarakstu — katru gadu izveidojot vismaz vienu jaunu fondu, lai klientiem būtu iespēja ieguldīt brīvos naudas līdzekļus daudz plašākā finanšu instrumentu klāstā.

Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu pasaules nozīmīgākajos fondu tirgos, 2015. gada pirmā puse ir bijusi veiksmīga. Pirmajā pusgadā ABLV Capital Markets, IBAS guva 3,3 miljonu EUR lielu peļņu. Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, uz 2015. gada 30. jūniju bija 1,05 miljardi EUR.

Pārskata periodā sekmīgi noslēdzās arī AmberStone Group, AS akciju emisija, kuru organizēja ABLV Bank. Banka sniedza atbalstu AmberStone Group kā emitentam, organizējot parakstīšanos uz jaunās emisijas akcijām. Akciju emisijas rezultātā AmberStone Group pamatkapitāls tika palielināts par 21,0 miljonu EUR, kopā sasniedzot 35,0 miljonus EUR. Pēc emisijas beigām AmberStone Group ir 103 akcionāri, no kuriem lielākais akcionārs ir ABLV Bank, kurai pieder 24,64% sabiedrības akciju. AmberStone Group, AS ir 2013. gadā dibināta holdingkompānija, kura pārvalda savus meitas uzņēmumus dažādās nozarēs. Tās galvenais ilgtermiņa finanšu mērķis ir visa holdinga vērtības pieaugums, kā arī savu meitas uzņēmumu darbības ilgtspējas un stabilitātes nodrošināšana. Holdingkompānijai pieder 70% Vaiņode Agro Holding, SIA, 60% Orto klīnika, SIA, kā arī 100% ASG 1, SIA.

ABLV grupā ietilpstošie Pillar uzņēmumi pirmajā pusgadā noslēdza pārdošanas darījumus par 180 īpašumiem, kas gan ir uz pusi mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Gada sākumā nekustamā īpašuma tirgū valdīja nogaidošs noskaņojums, ko bija izraisījušas izmaiņas termiņuzturēšanās atļauju programmā un neskaidrības ar “nolikto atslēgu” principa ieviešanu. Tomēr otrajā ceturksnī situācija mainījās un tirgū atgriezās pozitīvās tendences — pakāpeniski atjaunojās pieprasījums pēc mājokļiem, ko veicināja gan pievilcīgas īpašuma cenas, tā arī kredītresursu cenas samazināšanās un jaunas hipotekārās kreditēšanas programmas. Kopējā darījumu summa šī gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 7,7 miljonus EUR. Jāpiemin, ka gada pirmajā pusē Pillar uzsāka dzīvokļu rezervāciju premium klases daudzdzīvokļu mājā Rīgā, Miera ielā 57a — “Miera Park House”.

Pārskata periodā bankas meitas uzņēmums ABLV Corporate Services, SIA, pilnveidojot savu pakalpojumu spektru, uzsāka piedāvāt klientiem jaunā kvalitātē grāmatvedības pakalpojumus. ABLV Corporate Services strādā profesionāla grāmatvežu komanda, kurai ir pieredze uzņēmumu apkalpošanā tādās jurisdikcijās kā Latvija, Kipra un Singapūra.

Apgūstot jaunus mērķa reģionus un vēloties būt tuvāk klientiem, pārskata periodā ABLV grupas uzņēmums ABLV Consulting Services, AS atvēra jaunu pārstāvniecību pasaules mēroga finanšu centrā — Honkongā. Jaunā pārstāvniecība ir saņēmusi reģistrācijas apliecību un uzsākusi darbu. Galvenās Honkongas priekšrocības ir liberāla nodokļu sistēma un attīstīta finanšu pakalpojumu sfēra.

ABLV grupai šobrīd ir 11 pārstāvniecības 8 valstīs — Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Honkongā un Kiprā.

Pārskata periodā starptautiskās maksājumu sistēmas VISA Europe Riska komiteja apstiprināja “VISA Associate Membership” statusa piešķiršanu ABLV Bank Luxembourg, S.A. Līdz ar to ABLV Bank Luxembourg varēs savā vārdā piedāvāt saviem klientiem maksājumu kartes. Sākotnēji plānots klientiem piedāvāt Visa Gold un Visa Gold Business maksājumu kartes.

2015. gada 30. jūnijā ABLV Bank Luxembourg aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā sasniedza 181,5 miljonus EUR. ABLV Bank, AS ir pirmā banka no Baltijas valstīm, kas nodibinājusi meitas banku Luksemburgā. Plašam klientu lokam banka savus pakalpojumus sāka piedāvāt 2013. gada septembrī.

Kopumā 2015. gadā plānojam saglabāt ABLV Bank tīros komisijas ienākumus un peļņu iepriekšējā gada līmenī. Vidējais noguldījumu pieaugums plānots 10% apmērā, kas nozīmē, ka 2015 .gada beigās kopējais noguldījumu apjoms varētu pārsniegt 4 miljardus EUR. Plānojam izsniegt jaunus komerckredītus par kopējo summu aptuveni 130 miljonu EUR apmērā, finansējot lielus biznesa projektus. 2015. gada tīrā peļņa plānota aptuveni 2014. gada līmenī.

Ar pilnu 2015. gada pirmā pusgada pārskatu, ceturkšņu pārskatiem, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem —Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com