Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem martā

Rīga, Latvija, 2015. gada 7. aprīlis, 13:51 / Ieguldījumi

Visgaidītākais un nozīmīgākais mēneša notikums finanšu tirgiem bija ASV FRS sēde 17. un 18. martā, pēc kuras rezultātiem tirgus spēlētāji sagaidīja skaidrību par centrālās bankas pozīciju attiecībā uz monetārās politikas pastiprināšanu un tās termiņiem.

Pēc ļoti spēcīgu datu par darba tirgu publicēšanas, parādījās cerības, ka FRS paziņojums būs pietiekami stingrs. Tomēr sēdes rezultāts un FRS priekšsēdētajas Dženetas Jellenas paziņojumi preses konferencē deva investoriem signālu par to, ka diskonta likmes palielināšanas dinamika var būt daudz mērenāka un tas lielā mērā būs atkarīgs no ienākošajiem makroekonomikas datiem.

Investori kārtējo reizi saņēma atliktas cerības, kas izraisīja īstermiņa optimisma pieplūdumu fondu tirgos. Tomēr, mēneša rezultāts atsevišķos tirgos bija dažāds. Laikā, kad ASV tirgus pamata biržas indekss S&P 500 aizvadītajā mēnesī zaudēja 1,7%, Eiropas valstu akciju indekss STOXX Europe 600 pievienoja sev 1,3%. Investori arvien vairāk pievērš uzmanību valūtu kursu dinamikai un galvenokārt eiro kursam. Ievērojot eiro kursa vājināšanās turpināšanos, Eiropas uzņēmumi kļūst daudz konkurētspējīgāki pasaules tirgū, jo to ienākumi eiro valūtā pieaug. Šī iemesla dēļ, martā spēcīgu kotāciju pieaugumu nodemonstrēja uzņēmumi, kuru ienākumu sadaļā ir augsta eksporta daļa. Papildu atbalstu Eiropas tirgum turpināja sniegt ECB uzsāktā monetārā programma ES ekonomikas stimulēšanai. Uz šī fona, kopējam pieaugumam pieslēdzās arī perifēriju valstu tirgi, nodemonstrējot apsteidzošu dinamiku.

ASV fondu tirgū tika novērotas citas tendences. Ievērojot amerikāņu uzņēmumu akciju pietiekami augsto cenu, tirgū sākusies buksēšana, kas, ievērojot papildu stimulu neesamību, izraisīja tirgus konsolidāciju pie sasniegtajiem līmeņiem. Investori meklē jaunas iespējas, veicot izvēles pirkumus, kā rezultātā dinamika vairākos sektoros bija dažāda. Labāk izskatījās farmācijas un tehnoloģiju sektori, kā arī sektori, kas saistīti ar patēriņu, kas, pie tirgus nulles izaugsmes, spēja nodemonstrēt solīdu pieaugumu.

Attīstības tirgi kārtējo reizi uzrādīja negatīvu ienesīgumu, mēneša laikā zaudējot 1,6%. Taisnības labad jāatzīmē, ka vietējās valūtās vairāku attīstības valstu akciju tirgi uzrādīja pieaugumu, tomēr šo valūtu kursu kritums pret ASV dolāru noveda tos līdz negatīvam rezultātam dolāra ekvivalentā. Viens no nedaudziem tirgiem, kurš atnesa pietiekami labu peļņu investoriem, bija Ķīnas fondu tirgus. Kopš gada sākuma, Šanhajas biržas indekss izaudzis par 15%, bet galvenais Honkongas biržas indekss šajā pašā laikā audzis par 6%. Šādu pieaugumu veicināja investoru cerības saistībā ar valsts programmas ieviešanu ekonomikas atbalstam. Marta beigās tika paziņots par pirmās iemaksas samazināšanu otrā mājokļa iegādei no 60% līdz 40%, kā arī tika dots solījums nepieciešamības gadījumā atbalstīt ekonomiku ar Ķīnas centrālās bankas stimulējošiem pasākumiem. Turklāt, turpinās Ķīnas biržu “atvēršana” starptautiskajiem investoriem. Atgādinām, ka pagājušā gada rudenī savstarpēji, daļēji tika apvienotas Honkongas un Šanhajas biržas, kas deva iespēju ārvalstu investoriem pirkt akcijas Šanhajas biržā (iepriekš šāda iespēja bija tikai ierobežotam investoru lokam). Savukārt lieliem Ķīnas tirgus dalībniekiem radās iespēja pirkt akcijas, kuras tirgojas Honkongas biržā. Šī reforma kopš pagājušā gada novembra izraisīja spēcīgu “ralliju” Šanhajas biržā, kā rezultātā fondu indekss pieauga vairāk kā par 50%, kas, savukārt, labvēlīgi atspoguļojās arī Honkongas biržā.

Akciju fondu pārvaldnieki turpināja ievērot stratēģiju “turēt”, tomēr, ievērojot tirgus “izvēlētību”, tika veiktas atsevišķas taktiskās darbības, īstenojot rotācijas starp sektoriem un atsevišķām valstīm. Industriālajos fondos, ievērojot atpalicību iepriekšējos mēnešos, tika palielināta finanšu sektora daļa. Šī iemesla dēļ, kā arī stabilizējoties cenām izejvielu tirgos, fondu portfeļos tika nopirkti atbilstošo sektoru ETF. Tajā pašā laikā amerikāņu industriālajā fondā tika ievērojami samazināta veselības aizsardzības sektora daļa, kas saistīta ar šī sektora spēcīgo un ātro pieaugumu. Kopš gada sākuma šī sektora pieaugums bija lielāks par 11%, bet farmācijas vēl lielākas – vairāk kā 23%, tādēļ šobrīd šie sektori izskatās pārāk augstu novērtēti. Eiropas industriālajā fondā tika spēcīgi samazināta aizsardzības sektora daļa par labu cikliskajiem, kā arī tika likvidētas telekomunikāciju un komunālās saimniecības sektoru pozīcijas, kas saistīts ar investoru intereses trūkumu par aizsardzības sektoru esošajā tirgus stadijā. Globālā tirgus fondos tika palielināta Eiropas daļa un samazināta attīstības valstu daļa. Dolāra kursa pieaugums un sagaidāmā procentu likmes palielināšana ASV ir galvenie šķēršļi pilnvērtīgam pieaugumam vairumā attīstības valstu tirgos.

Uz globālo obligāciju tirgu pamata iespaidu atstāja FRS un ECB politikas. Nenoteiktība gaidot FRS sēdes rezultātus izprovocēja ASV valsts obligāciju (Treasuries) ienesīguma piegumu mēneša pirmajā pusē un veicināja volatilitātes pieaugumu visos tirgus segmentos. Tomēr Dženetas Jellenas retorika, kura bija daudz maigāka nekā cerēts, nomierināja tirgu un veicināja cenu atgriešanos iepriekšējos līmeņos.

Eiro valūtā nominēto obligāciju tirgus bija daudz stabilāks, kas saistīts ar ECB stimulējošās programmas uzsākšanu. Vācijas valsts obligācijas (Bunds) sasniedza kārtējos minimumus, lai gan tas bija vairāk nomināls – samazināšanos par 3 bāzes punktiem nevar nosaukt par būtisku. Tomēr šis faktors norāda uz spēcīgo atbalstu tirgum kopumā. Kredītriska prēmijas palika iepriekšējos līmeņos gan obligāciju ar investīciju reitingu (High Grade) segmentā, tā arī augsti ienesīgo korporatīvo obligāciju (High Yield) dolāru un eiro segmentā.

Uz kopējā, salīdzinoši mierīgā fona izcēlās Krievijas eiroobligāciju segments, kurš turpināja savu iespaidīgo pieaugumu, kas, galvenokārt, pamatots ar situācijas ne eskalēšanos Ukrainā un Rietumu retorikas par sankcijām mīkstināšanos. Tās ir labas ziņas, ka nav sliktu ziņu. Pēc tā arī nolēmuši vadīties tirgus spēlētāji, sākot iepirkt Krievijas valsts un korporatīvās obligācijas. Papildu atbalstu tirgum sniedza labas atskaites par metalurģijas sektora emitentiem, kā arī piedāvājums no vairākiem emitentiem pirms termiņa izpirkt no tirgus savas obligācijas. Tas, no vienas puses, parāda investoriem to, ka vairumam korporāciju nav finanšu problēmu savu parādu apkalpošanai, un, no otras puses, tas samazina vērtspapīru apjomu tirgū apstākļos, kad jauni izlaidumi tuvākajā perspektīvā nav sagaidāmi. Ievērojot emitentu kredītkvalitāti, vairumam obligāciju ienesīgums gan izskatās neadekvāti augsts.

Vidējā perspektīvā mēs sagaidām esošo tendenču saglabāšanos tirgū. Investoru galvenā uzmanība tiks koncentrēta uz ASV makroekonomisko statistiku, uz kuras pamata tirgus dalībnieki mēģinās prognozēt FRS darbības.

Obligāciju fondu pārvaldnieki turpinās ievērot stratēģiju “turēt”. Ievērojot notikumu attīstību tirgū, plānojam palielināt vai samazināt High Grade obligāciju daļu, kā arī regulēt portfeļa durāciju.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com