Notikusi ABLV Bank, AS, kārtējā akcionāru sapulce

Rīga, Latvija, 2015. gada 1. aprīlis, 11:49 / Bankas ziņas

2015. gada 31. martā notika ABLV Bank, AS, kārtējā akcionāru sapulce. Sapulcē tika apstiprināts bankas konsolidētais pārskats par 2014. gadu, pieņemti lēmumi par bankas peļņas par 2014. gadu izlietošanu, par bankas pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, par grozījumiem bankas statūtos, kā arī izskatīti citi darba kārtībā ietvertie jautājumi un saistītie dokumenti.

2014. gadā ABLV Bank guva peļņu 58,7 miljonu EUR apjomā. Bankas aktīvi 2014.gada 31. decembrī bija 4,17 miljardi EUR, bet noguldījumi – 3,41 miljards EUR. Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2014. gada 31. decembrī bija 28,82 %, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,60 %.

Akcionāri apstiprināja valdes priekšlikumu par 2014. gada peļņas izlietošanu. 58,4 miljoni EUR tiks izmaksāti dividendēs, par vienu bankas akciju dividenžu apmērs būs 1,79 EUR.

Tika nolemts palielināt ABLV Bank, AS, pamatkapitālu, emitējot 2 385 000 jaunu vārda akciju ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena saskaņā ar apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem būs 13,85 EUR. Parakstīšanās uz jaunajām akcijām tiks uzsākta 2015. gada 7. aprīlī un ilgs līdz 2015. gada 20. maijam. Jaunās emisijas rezultātā bankas pašu kapitāls tiks palielināts par 33,0 miljoniem EUR.

Saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu tika nolemts veikt atbilstošus grozījumus bankas statūtos un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā. Jaunais parakstītais bankas pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas būs 35 035 000 EUR, kas sastāvēs no 31 770 000 vārda akcijām ar balsstiesībām un 3 265 000 personāla akcijām bez balsstiesībām.

Akcionāri pieņēma zināšanai arī paziņojumu par korporatīvo pārvaldību. Ar paziņojuma tekstu un bankas konsolidēto pārskatu iespējams iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com