Izmaiņas saistībā ar ABLV ieguldījumu fondiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 15. janvāris, 17:00 / Ieguldījumi

2015. gada 15. janvārī stājas spēkā izmaiņas šādos dokumentos:

  • „ABLV Global Stock Index Fund fonda prospekts”, 
  • „Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par ABLV Global USD Stock Index Fund apakšfondu”,
  • „Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par ABLV US Industry USD Equity Fund fondu”.

Galvenās izmaiņas:

  • ABLV Global Stock Index Fund fondam ir mainīts fonda pārvaldnieks.
  • ABLV Global USD Stock Index Fund apakšfondam un ABLV US Industry USD Equity Fund fondam ir nomainīts sintētiskais rādītājs.

Ar visām izmaiņām fondu normatīvajos dokumentos varat iepazīties šeit.

Pēc papildu informācijas lūgums vērsties pie ABLV Capital Markets, IBAS, Ieguldījumu apkalpošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni +371 6700 2777.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com