Izmaiņas pakalpojumu cenrāžos

Rīga, Latvija, 2015. gada 6. janvāris, 17:48 / Ieguldījumi

Šā gada 7. janvārī stājas spēkā izmaiņas “Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu” cenrādī.

Galvenās izmaiņas:

  • ir mainīti finansēšanas nosacījumi korporatīvām obligācijām un akcijām RUB valūtā;
  • ir pieņemts lēmums nefinansēt Baltkrievijas Republikas un Ukrainas valdības obligācijas, kā arī šo valstu emitentu korporatīvās obligācijas un akcijas.

Ar cenrāžu aktuālo versiju jūs varat iepazīties šeit.

Papildu informāciju jūs varat saņemt pie sava privātbaņķiera, vai arī zvanot uz Klienta līniju pa tālruni +371 6777 5555.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com