Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 270622 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 29. decembris, 16:50 / Ieguldījumi

2014. gada 29. decembrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB USD 270622 (LV0000800985) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV SUB USD 270622 (ISIN LV0000800985):

  • Kupona periods: 27.06.2014-26.12.2014
  • Kupona izmaksas datums: 27.12.2014 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 29.12.2014)
  • Kupona likme: 4,50% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.