Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 210615 un ABLV FXD EUR 210615 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 22. decembris, 16:47 / Ieguldījumi

2014. gada 22. decembrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 210615 (LV0000801199) un ABLV FXD EUR 210615 (LV0000801207) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 210615 (ISIN LV0000801199):

  • Kupona periods: 21.06.2014 – 20.12.2014
  • Kupona izmaksas datums: 21.12.2014 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 22.12.2014)
  • Kupona likme: 1,725% gadā

ABLV FXD EUR 210615 (ISIN LV0000801207):

  • Kupona periods: 21.06.2014 – 20.12.2014
  • Kupona izmaksas datums: 21.12.2014 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 22.12.2014)
  • Kupona likme: 1,725% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.