Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem novembrī

Rīga, Latvija, 2014. gada 2. decembris, 13:20 / Ieguldījumi

Novembrī pasaules akciju tirgū turpinājās pieauguma trends, kurš izveidojās oktobra otrajā pusē. Tā rezultātā vairums pasaules fondu indeksu mēnesi noslēdza pozitīvajā teritorijā.

Mēneša galvenā tēma bija kārtējie nacionālo ekonomiku stimulējošie pasākumi, kurus īstenoja lielākās centrālās bankas (Japānas Banka, Ķīnas Tautas banka) un solījumi īstenot tādus pašus pasākumus no Eiropas Centrālās bankas puses. Neskatoties uz to, ka makro un mikro statistika Eiropā pagaidām nedod iemeslu pozitīvam noskaņojumam, minēto solījumu gaidās Eiropas fondu tirgi uzrādīja apsteidzošu dinamiku, atspēlējot atpalicību no ASV tirgus iepriekšējā mēnesī.

Attīstības valstu fondu tirgos tika labi nesokas. Naftas cenas straujais kritums, kā arī investoru nervozitāte, kas saistīta ar izejvielu preču cenu samazināšanās turpināšanos, spēcīgi ietekmēja eksportējošo valstu valūtas. Tā rezultātā, neskatoties uz to, ka vairums no fondu tirgiem mēneša ietvaros uzrādīja pieaugumu, vietējo valūtu kursu kritums noveda pie tā, ka kopējais attīstības valstu akciju indekss mēnesi noslēdza ar mīnusu.

Globālo akciju fondu pārvaldnieks palielināja naudas līdzekļu daļu, samazinot pozīcijas ASV un Eiropas indeksos, jo, ievērojot spēcīgo pieaugumu (jāatzīmē, ka S&P 500 kopš septembrī sasniegtajiem minimālajiem līmeņiem bez apstājas pieaudzis jau vairāk kā par 11%), pieauguma potenciāls esošajos līmeņos izskatās ierobežots, turklāt korekcijas risks tiek vērtēts kā augsts. Pamatojoties uz to, arī sektorālajos fondos tika palielināta naudas līdzekļu daļa. Šobrīd mēs ieņemam uzmanīgu pozīciju un saglabājam diezgan lielu naudas daļu akciju fondos, lai, tirgus samazināšanās gadījumā, mums būtu iespēja atjaunot pozīcijas daudz pievilcīgākos apstākļos vai arī mēs varētu ieviest korekcijas portfeļa struktūrā, ievērojot tālāko situācijas attīstību.

Korporatīvo obligāciju tirgus novembrī „atpūtās” pēc straujajām kustībām oktobrī. Obligāciju ar investīciju reitingu (High Grade) segments uzrādīja pieaugumu, sekojot ASV valsts kases obligāciju (Treasuries) un Vācijas valsts obligāciju (Bunds) cenu pieaugumam. Neskatoties uz sagaidāmo galvenās procentu likmes palielināšanu no ASV regulatora puses 2015. gada vidū, pieprasījums pēc Treasuries un Bunds joprojām ir augsts un to pavada inflācijas samazināšanās gaidas, kas dzen uz augšu cenas visā obligāciju ar augstu investīciju reitingu segmentā. Eiro valūtās nominētās obligācijas uzrādīja apsteidzošu dinamiku – desmitgadīgo Bundu procentu likme nolaidās zemāk par 0,7%, sasniedzot jaunu absolūto minimumu, kas notiek laikā, kad tiek sagaidīta mīkstinošās kreditēšanas politikas Eiropā turpināšanās, bet prēmijas par kredītrisku paliek iepriekšējos līmeņos. Arī eiro valūtā nominēto augsti ienesīgo korporatīvo obligāciju (High Yield) segments turpināja atjaunot pozīcijas pēc oktobra korekcijas. Tajā pašā laikā analoģiskais dolāru segments izbaudīja nelielu samazinājumu dēļ kredītriska prēmijas pieauguma – investori deva priekšroku riska kvalitātei.

Attīstības valstu valsts obligāciju tirgū visa mēneša garumā tika novērota līdzīga dinamika. Tomēr OPEC lēmums, kas izraisīja naftas cenas kritumu, ieviesa savas korekcijas tirgū. Situācija izejvielu tirgū izraisīja eksportējošo valstu obligāciju izpārdošanas vilni un augstu pieprasījumu pēc importētājvalstu obligācijām. Tomēr kopējais dolāru obligāciju tirgus mēnesi noslēdza ar mīnusiem, jo eksportējošajām valstīm ir vislielākais svars atbilstošajos indeksos.

Atsevišķi jāatzīmē Krievijas korporatīvo eiroobligāciju segments. Krievijas rubļa un naftas cenu krišana, kopā ar Eiropas Savienības un ASV mājieniem par jaunām sankcijām, nedeva iespējas atjaunot cenas īstermiņa perspektīvā.

Sagaidām, ka tuvākajā laikā augsti drošo obligāciju segments būs jutīgs pret US Treasuries un Bunds dinamiku, bet augsti ienesīgo obligāciju segments pret akciju tirgus dinamiku un situāciju energoresursu tirgū. Ievērojot to, novembrī fondos ABLV Global Corporate USD Bond Fund un ABLV European Corporate EUR Bond Fund pārvaldnieks plānveida kārtā palielināja augsti drošo obligāciju daļu, lai iegūtu priekšrocības no US Treasuries cenu pieauguma un samazinātu izejvielu tirgus un akciju tirgus dinamikas ietekmi uz fondu daļu vērtību.

Arī attīstības valstu valsts obligāciju fondos tika palielināta “investment grade” obligāciju daļa un samazināta visvairāk „energo atkarīgāko” valstu daļa.

Krievijas eiroobligāciju segments, visticamāk, atradīsies zem spiediena līdz tam, kad stabilizēsies naftas cenas.

Turpinām ievērot stratēģiju, kas paredz ieguldīt obligācijās ar augstu kuponu ienesīgumu un drošu emitenta kredītprofilu. Reaģējot uz aktuālo tirgus situāciju, izskatām iespēju palielināt naudas līdzekļu daļu, lai varētu iepirkt nenovērtētās obligācijas.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com