ABLV Bank, AS, peļņa 2014. gada 9 mēnešos – 50,0 miljoni eiro

Rīga, Latvija, 2014. gada 27. novembris, 10:00 / Bankas ziņas

Lai gan pasaules ekonomikā iezīmējās dažāda rakstura tendences, tai skaitā arī atsevišķu valstu ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanās, Latvijas ekonomiskie rādītāji joprojām bija vieni no labākajiem Eiropas Savienībā. 2014. gada trešajā ceturksnī reālais Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem palielinājās par 2,1%. Arī ABLV Bank, AS, un koncernam 2014. gada trešais ceturksnis bija labvēlīgs. Turpināja augt biznesa apjomi un bankas peļņa sasniedza 50,0 miljonus EUR.

Trešajā ceturksnī mēs turpinājām ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām, veicot kārtējās ABLV Bank, AS, obligāciju emisijas. Ieskaitot jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 25 publiskās obligāciju emisijas. Biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā šobrīd ir iekļautas 19 emisiju obligācijas.

Visi svarīgākie efektivitātes rādītāji liecina par bankas izaugsmi.

  • ABLV Bank, AS, 2014. gada 9 mēnešos guva peļņu 50,0 miljoni EUR.
  • Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2014. gada 9 mēnešos pirms uzkrājumu izveidošanas nedrošiem parādiem bija 89,1 miljons EUR.
  • 2014. gada 9 mēnešos noguldījumu apjoms bankā auga par 11,0 % līdz 3,08 miljardiem EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2014. gada 30. septembrī bija 3,80 miljardi EUR.
  • Bankas kredītportfelis ir 827,3 miljoni EUR, tai skaitā komerckredītu apjoms pieaudzis līdz 462,2 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 219,9 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2014. gada 30. septembrī bija 16,71 %, bet likviditātes līmenis – 85,22 %.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE bija 34,14 %, savukārt aktīvu atdeves rādītājs ROA – 1,86 %

Banka turpināja brīvos līdzekļus ieguldīt vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2014. gada 30. septembrī 1,99 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Vērtspapīri ar kredītreitingu AA- vai augstāku veido 71,4 % no visa vērtspapīru portfeļa. Investīciju sadalījums pa valstīm ir šāds: ASV – 24,4 %, Vācija – 13,3 %, Krievija – 10,3 %, Latvija – 10,2 %, Kanāda – 9,4 %, Zviedrija – 9,3 %, Nīderlande – 3,2 %, Norvēģija – 2,1 %. Savukārt 5,8 % veido starptautisko institūciju – Eiropas Komisijas, ERAB u.c. emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 1,6 %.

Nozīmīgi darījumi notika uzņēmumu kreditēšanas jomā. Augusta beigās ar ABLV Bank dalību tika veikts darījums par Ventspils Brīvostā esošā šķidrā amonjaka pārkraušanas termināla „Ventamonjaks” kapitāla daļu pārdošanu. Tas ir viens no pēdējā laika nozīmīgākajiem darījumiem tranzīta un kravu pārvadāšanas nozarē – tā summa ir 55 miljoni EUR, no kuriem 33 miljoni EUR ir ABLV Bank finansējums.

Savukārt septembrī, izmantojot ABLV Bank piešķirto finansējumu 8,1 miljona EUR apmērā, LNK uzņēmumu grupa par vairāk nekā 10,5 miljoniem EUR iegādājās biroju ēku J.Daliņa ielā 15.

Ieguldījumi

Neskatoties uz sarežģīto ģeopolitisko un makroekonomisko situāciju, kā rezultātā finanšu tirgos periodiski notika spēcīgas cenu svārstības, labus rezultātus uzrādīja ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldītie atvērtie ieguldījumu fondi. Līdz ar to pieauga arī investoru interese ieguldīt mūsu fondos, kā rezultātā jau vairāk kā 180 mūsu klientu ir kļuvuši par to dalībniekiem (investoriem).

Kopš 2014. gada sākuma mūsu ieguldījumu fondu aktīvu vērtība pieauga par aptuveni 13 miljoniem EUR un septembra beigās to kopējā aktīvu vērtība sasniedza 100 miljonu EUR robežu. Galvenais iemesls šādam pieaugumam ir tas, ka, zemo procentu likmju periodā ASV un Eiropā, arvien vairāk mūsu klienti vēlas diversificēt savus ieguldījumu portfeļus, iekļaujot tajos ABLV ieguldījumu fondus. Tas ļauj ievērojami palielināt kopējā portfeļa ienesīgumu, salīdzinot ar depozītiem.

Ievērojot pieaugošo pieprasījumu pēc mūsu produktiem, plānojam arī turpmāk paplašināt piedāvāto fondu sarakstu – katru gadu izveidojot vismaz vienu jaunu fondu, lai klientiem būtu iespēja ieguldīt brīvos naudas līdzekļus daudz plašākā finanšu instrumentu klāstā.

Līdz ar nekustamā īpašuma tirgus vispārējo izaugsmi 2014. gada deviņos mēnešos, teicamus rezultātus uzrādīja nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupa Pillar – deviņu mēnešu laikā Pillar realizējis īpašumus par 26,9 miljoniem EUR. Salīdzinoši 2013. gada deviņu mēnešu laikā Pillar darījumu apjoms sasniedza 24,8 miljonus EUR.

Ieguldot finanšu līdzekļus nekustamā īpašuma rekonstrukcijā un labiekārtošanā, kā arī intensīvi strādājot pie īpašumu realizācijas, Pillar pārraudzībā esošo objektu skaits ir ievērojami samazinājies – šobrīd tie ir aptuveni 750, bet vēl 2012. gadā to bija ap 1400. Tas liecina, ka Pillar izvēlētā stratēģija – piedāvāt klientiem kvalitatīvus, pilnībā pabeigtus un labiekārtotus mājokļus – ir sevi attaisnojusi.

Šā gada deviņos mēnešos pieaugusi ne tikai Pillar kopējā darījumu summa, bet arī noslēgto darījumu skaits. Šogad jau noslēgti 475 darījumi, kas ir par 28% vairāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos.

Ar pilnu 2014. gada 3. ceturkšņa pārskatu, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com