Krievijā pieņemts likums pret ārzonām

Rīga, Latvija, 2014. gada 19. novembris, 13:58 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Krievijas Federācija, Informācijas avots: vedomosti.ru

Krievijas Federācijas (KF) Valsts dome otrajā un trešajā lasījumā pieņēmusi likumu pret ārzonām, kurš nosaka nodokļu piemērošanas mehānismu ārvalstu kontrolēto uzņēmumu (ĀKU) peļņai un ārvalstu uzņēmumu ienākumiem. Jaunais mehānisms uzliek par pienākumu Krievijas rezidentiem – uzņēmumiem un cilvēkiem – maksāt nodokļus par to ārvalstu aktīvu gūto nesadalīto peļņu.

Likumprojekts pieņemts „stingrākajā” versijā – 50% slieksnis ĀKU kontrolē, sākot no kura īpašniekam ir jāmaksā nodokļi Krievijā, sāks darboties tikai no 2015. gada, bet no 2017. gada tas tiks samazināts līdz 25%. Pirmajā lasījumā tika piedāvāts, ka līdz 2017. gadam Krievijā būtu jāmaksā nodokļi īpašniekiem, kur daļa ĀUK ir ne mazāk kā 50%. Uzņēmumi maksās 20%, bet fiziskās personas – 13% no to ārvalstu struktūru nesadalītās peļņas. Šobrīd Krievijas īpašnieki uz šādām ārvalstu struktūrām izved Krievijā gūtu peļņu ar dividenžu un procentu maksājumiem, tādējādi tie, izmantojot šādu shēmu, var nodokļus praktiski nemaksāt. Nauda nonāk pa tiešo ārzonā, bet caur starpniekkompāniju, piemēram, uz Kipru: izmaksājot dividendes uz Kipru, Krievijā nodokļa likme, pateicoties nodokļu vienošanām, ir tikai 5% apmērā (ierasto 15% vietā), bet Kiprā šīs dividendes vispār ir atbrīvotas no nodokļiem.

Tā kā valdības labojumus ĀUK noraidīja deputāti, tad jau pieņemtajā pret ārzonu likumā tiks ieviestas izmaiņas – iespējams jau pavasarī, norādījis finanšu ministra vietnieks Sergejs Šatalovs. Tā kā labojumi atvieglo likuma normas, tad tās būs iespējams ieviest ar atpakaļejošu datumu. „Es ļoti ceru, ka mums izdosies pavasarī atgriezties pie šī likumprojekta, kurš jau iegūs likuma statusu, lai to pielabotu,” sacīja ministra vietnieks.

Ar likumprojektu ir noteikts, ka ĀUK peļņa tiek aprēķināta, nosakot nodokļu bāzi pēc organizācijas peļņas vai pēc fizisku personu ienākumiem gadījumos, ja to apjoms ir lielāks par 10 miljoniem rubļu. Turklāt, tiek ieviests jēdziens „kontrolējošā persona”. Par tādām tiek atzītas fiziskas vai juridiskas personas, kuru daļa organizāciju statūtkapitālā ir lielāka par 25% (no 2016. gada vairāk par 50%). Ja KF nodokļu rezidenta daļa organizācijā ir lielāka nekā 50%, tad par kontrolējošo personu tiek atzīta fiziska persona vai organizācija, kurai pieder vairāk kā 10% daļu.

Dokumentā ir aprakstīti arī kritēriji, kādiem jāatbilst kontrolējošai ārvalstu organizācijai, kuras peļņa var tikt atbrīvota no nodokļiem. Tas attieksies, piemēram, uz nekomerciālām organizācijām, kuras nesadala iegūto peļņu starp akcionāriem; organizācijām, kuras veidotas saskaņā ar Eirāzijas ekonomiskajā zonā ietilpstošas valsts likumiem; bankām un kredītiestādēm, kuras atrodas tādu valstu teritorijā, ar kurām Krievijai ir noslēgts starptautisks līgums par nodokļu piemērošanas jautājumiem.

Nodokļa summa, kura tiks aprēķināta no ĀUK peļņas, tiks samazināta par tādu apjomu, kas nodokļos maksājama ārvalstīs saskaņā ar šo valstu likumiem. Atbildība par īpašumu un ienākumu slēpšanu ārzonās tiks ieviesta no 2017. gada. Likums stāsies spēkā no 2015. gada 1. janvāra.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.