Rekordliels pieprasījums pēc ABLV Bank obligācijām

Rīga, Latvija, 2014. gada 28. oktobris, 09:00 / Ieguldījumi

Turpinot 2011. gadā uzsākto obligāciju emisiju programmu, ABLV Bank, AS, veikusi trīs jaunas obligāciju emisijas – divas parastās kuponu obligācijas par 75 000 000 USD un 20 000 000 EUR, kā arī subordinētās obligācijas par 20 000 000 EUR pēc nominālvērtības.

Publiskā piedāvājama ietvaros parastās dolāros nominētās obligācijas iegādājās 112 investori, parastās eiro obligācijas – 54 investori, bet subordinētās obligācijas – 20 investori. Tas ir līdz šim lielākais pieprasījums mūsu obligāciju emisiju programmas vēsturē.

Emisijas notika Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un arī šīs obligācijas tiks iekļautas regulētajā tirgū – biržas NASDAQ Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. Ieskaitot jaunās un jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 25 publiskās obligāciju emisijas.

Emisiju parametri:

75 000 000 USD parastā kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 281016; ISIN: LV0000801504)

Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,10% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2014. gada 28. oktobris, bet dzēšanas datums – 2016. gada 28. oktobris.

20 000 000 EUR parastā kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 281016; ISIN: LV0000801512)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,90% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2014. gada 28. oktobris, bet dzēšanas datums – 2016. gada 28. oktobris.

20 000 000 EUR diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 271024; ISIN: LV0000801520)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR. Sākotnējās izvietošanas cena ir 81,8340% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2014. gada 27. oktobris, bet dzēšanas datums – 2024. gada 27. oktobris. Bankai ir tiesības dzēst šīs obligācijas pirms termiņa sākot ar 2019. gada 27. oktobri.

Subordinēto obligāciju procentu likme:

  • no 2014. gada 27. oktobra līdz 2019. gada 26. oktobrim fiksēta diskonta likme: 4,05% (gadā), šajā periodā nav paredzēta kupona izmaksa;
  • no 2019. gada 27. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim fiksēta kupona likme: 6,00% (gadā) ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Ieskaitot trīs jaunās emisijas, biržas NASDAQ Riga Parāda vērtspapīru sarakstā būs iekļautas 21 emisijas obligācijas.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com