ECB veiktajā visaptverošajā banku novērtējumā ABLV Bank, AS iegūst labu rezultātu

Rīga, Latvija, 2014. gada 27. oktobris, 10:00 / Bankas ziņas

Kā zināms, 4. novembrī stāsies spēkā Eiropas banku vienotais uzraudzības mehānisms - lielāko eirozonas banku uzraudzību pārņems Eiropas Centrālā banka (ECB). Sadarbojoties ar nacionālajiem uzraugiem, ECB rūpēsies par Eiropas banku sistēmas drošību un stabilitāti.

Nodrošinot tiešo uzraudzību, ECB sekos vai kredītiestāžu stratēģija, procedūras un īstenotie pasākumi nodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu, vai kredītiestādes pašu kapitāls ir atbilstošs tās darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai. Latvijā ECB sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) uzraudzīs arī ABLV Bank, AS kā vienu no trim lielākajām bankām pēc aktīvu apjoma.

Pirms ECB uzsāk pildīt uzraudzības pienākumus, tika veikta banku bilanču un stresa scenāriju noturības spēju padziļināta pārbaude – visaptverošais novērtējums, iesaistot arī katras valsts vietējos uzraugus un Eiropas Banku iestādi (EBA). Process ilga vairāk nekā 12 mēnešus.

Visaptverošajā novērtējumā bija trīs posmi:

  • riska novērtējums uzraudzības nolūkos, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtētu būtiskākos riskus, t.sk., likviditāti, aizņēmumu apjomu un finansējumu;
  • aktīvu kvalitātes pārbaude, kas aptvēra būtiskākās bilanču pozīcijas un ietvēra datu un aktīvu kvalitātes novērtējumu, kā arī uzkrājumu atbilstības novērtējumu. Būtiska aktīvu kvalitātes pārbaudes sastāvdaļa bija kredītriska darījumu nodrošinājumu neatkarīga novērtēšana;
  • stresa tests, lai pārbaudītu banku bilanču elastību stresa scenāriju apstākļos.

Novērtējuma ietvaros ECB papildus piemēroja aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa rezultātu sasaisti ar mērķi vēl kritiskāk novērtēt banku riska aktīvus.

ABLV Bank tika pārbaudītas ekspozīcijas, kas saistītas ar korporatīvo finansēšanu Latvijā, nekustamā īpašuma projektu finansēšanu Latvijā un Krievijā, lielo uzņēmumu kreditēšanu Krievijā un privātajam sektoram izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem Latvijā, kā arī Koncerna īpašumā esošais nekustamā īpašuma portfelis, kas kopumā sastāda visbūtiskāko ABLV Bank riska aktīvu daļu. Aktīvu kvalitātes novērtēšanā tika izmantota pašlaik spēkā esošo Starptautisko finanšu pārskatu standartu konservatīva interpretācija. ECB ir noteikusi augstākus kapitāla sliekšņus, kas tiks izmantoti kā etalons novērtējuma rezultātu vērtēšanai. Kapitāla etalons ir pirmā līmeņa bankas pašu kapitāls 8% apmērā, kurā ir ietverta arī papildu kapitāla prasība 1% apmērā, ņemot vērā to, ka bankas, kas tika iekļautas visaptverošā banku novērtējuma procesā, tiek uzskatītas par svarīgām un nozīmīgām attiecīgās valsts finanšu sistēmas kontekstā.

Kā redzams no publiskotajiem rezultātiem, mūsu banka Visaptverošo novērtējumu ir izturējusi veiksmīgi. Liela nozīme ir tam, ka esam strikti ievērojuši konservatīvu stratēģiju kreditēšanā un aktīvu novērtēšanā.

Ernests Bernis, AS „ABLV Bank” izpilddirektors, CEO: „ECB Vienotā uzraudzība nodrošinās labāku pieejamību informācijai par banku stāvokli, veicinot uzticību finanšu sektoram. Tā sniegs papildu drošības sajūtu arī mums un mūsu klientiem, un veicinās bankas tālāko attīstību. Esam gandarīti, ka ABLV Bank kā vienīgā privātā banka no Baltijas līdz ar mūsu meitas banku Luksemburgā tiks uzraudzīta vienotā mehānismā ar lielākajām un pazīstamākajām Eiropas bankām. Tas ir rezultāts mūsu mērķtiecīgam darbam 20 gadu garumā un apliecinājums pareizi izvēlētai attīstības stratēģijai.”

Detalizēta informācija.

Kopsavilkums.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedoklis par Vispārējā novērtējuma rezultātiem.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com