Krievijas pilsoņi sniedz paziņojums par otru pilsonību vai uzturēšanās atļaujas esamību

Rīga, Latvija, 2014. gada 24. oktobris, 13:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: Krievijas Federācija

2014. gada 4. jūnijā Krievijas Federācijas (KF) prezidents parakstījis federālo likumu „Par Krievijas Federācijas pilsonību” un citus likumdošanas aktus, kuri nosaka nepieciešamību KF pilsoņiem paziņot Federālajam migrācijas dienestam (FMD) par citas valsts pilsonības vai uzturēšanās atļaujas citā valstī esamību līdz 2014. gada 2. oktobrim vai 60 dienu laikā, kopš ārpus Krievijas pastāvīgi dzīvojoša pilsoņa pirmās ierašanās Krievijā.

Šāds pienākums tiek attiecināts uz KF pilsoņiem, kuri ieguvuši ne tikai pastāvīgu, bet arī terminētu uzturēšanās atļauju. KF pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvo ārpus Krievijas, var neziņot par to FMD, ja fakts par viņu pastāvīgu dzīvošanu ārpus KF robežām jau ir zināms FMD.

Paziņojumu oficiāla pieņemšana sākās 17. augustā, kad stājās spēkā paziņojumu iesniegšanas kārtības noteikumi. Krievijas pilsoņi, kuriem ir otra pilsonība vai uzturēšanās atļauja citā valstī, var paziņot par to esamību ierodoties FMD vai nosūtot paziņojumu pa Krievijas pastu. Pēc FMD ziņām, līdz norādītajam termiņam vairāk kā 553 tūkstoši Krievijas iedzīvotāju ir informējuši par otras pilsonības vai uzturēšanās atļaujas citā valstī esamību.

Likumā ir iekļauta arī atbildība par paziņojuma nesniegšanu vai tā neiesniegšanu laikā – sods 200 tūkstoši Krievijas rubļu apmērā vai piespiedu darbs ar termiņu līdz 400 stundām.

Ar likuma aktuālo versiju var iepazīties šeit.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.