Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FXD USD 161015 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 16. oktobris, 17:25 / Ieguldījumi

2014. gada 16. oktobrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 161015 (LV0000801215) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 161015 (ISIN LV0000801215):

  • Kupona periods: 16.04.2014-15.10.2014
  • Kupona izmaksas datums: 16.10.2014
  • Kupona likme: 1,90% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.