BEPS darbības plāns – galvenie aspekti

Rīga, Latvija, 2014. gada 17. septembris, 10:00 / Nozares ziņas / Jurisdikcija: OECD, Informācijas avots: tax-news.com

2014. gada 3. jūlijā Jaunzēlandes nodokļu ministrs Tods Maklejs publiskojis informāciju par to, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir pabeigusi darbu pie pirmā etapa pasākumu rekomendācijām, kas saistītas ar nodokļu bāzes samazināšanos un ienākumu nobīdi (base erosion and profit shifting — BEPS). Gala redakcija rekomendācijām tiks publiskota septembrī. Ievērojot to, ka BEPS plāns tuvojas izšķirošajai stadijai, šajā rakstā minēti galvenie tā aspekti.

Neskatoties uz to, ka ESAO atskaitē „Addressing BEPS” tiek runāts par to, ka transnacionālie uzņēmumi cieš no nesaskaņotiem starptautiskajiem nodokļu likumiem, kuru rezultātā notiek dubultu nodokļu piemērošana, BEPS darbības plāns, kuru radījusi ESAO 2013. gada jūlijā ar G20 dalību, pamatā paredz atrisināt jautājumu par to, kā nākotnē novērst iespēju tiem pašiem uzņēmumiem izvairīties no dubultas nodokļu piemērošanas.

Plānā paredzētas konkrētas 15 darbības, kuru mērķis ir nodrošināt valstu valdībām vietējos un starptautiskos mehānismus, kuri ļaus novērst situācijas, kad korporācijas maksā maz vai vispār nemaksā nodokļus:

 • 1. darbība: Sagatavot pasākumus par nodokļu piemērošanas jautājumiem digitālā sektora uzņēmumiem.
 • 2. darbība: Novērst nodokļu piemērošanas hibrīdinstrumentu atšķirības.
 • 3. darbība: Pastiprināt noteikumus par „kontrolējamiem ārvalstu uzņēmumiem”.
 • 4. darbība: Ierobežot nodokļu bāzes samazināšanu ar procentu ienākumu izslēgšanu, kā arī ar citu finansēšanas instrumentu izdevumiem.
 • 5. darbība: Pilnveidot pasākumus cīņai pret nodokļu ļaunprātīgajiem izmantotājiem, tai skaitā par informācijas apmaiņas kārtību un prasībām par faktisko klātbūtni.
 • 6. darbība: Pasākumi pret ļaunprātīgiem mēģinājumiem, izmantojot vienošanās par izvairīšanos no dubultu nodokļu piemērošanas.
 • 7. darbība: Pasākumi, kas vērsti pret mākslīgu izvairīšanos no pastāvīgās pārstāvniecības statusa.
 • 8. darbība: Nemateriālie aktīvi. Nodrošināt transfertcenu veidošanu saskaņā ar kapitalizācijas palielināšanu / nemateriālo aktīvu palielināšanu.
 • 9. darbība: Riski un kapitāls. Nodrošināt transfertcenu veidošanu saskaņā ar kapitalizācijas palielināšanu / riskiem vai kapitāla pārdali.
 • 10. darbība: Citi darījumi ar augstu riska pakāpi.
 • 11. darbība: Informācijas par nodokļu bāzes samazināšanu un ienākumu nobīdi apkopošanas un analīzes kārtības izstrāde.
 • 12. darbība: Prasību izstrāde par nodokļu maksātāju saistībām atklāt informāciju par darījumiem, kuros tiek izmantotas agresīvas nodokļu plānošanas shēmas.
 • 13. darbība: Pārskatīt prasības par transfertcenu veidošanas dokumentācijas sagatavošanu.
 • 14. darbība: Pilnveidot strīdu atrisināšanas mehānismus.
 • 15. darbība: Daudzpusēja instrumenta izstrāde, kas palīdzētu ieviest izmaiņas divpusējās vienošanās.

ESAO ģenerālsekretārs Anhels Gurija atzīmēja, ka darbības plāns „kļūs par lūzuma punktu starptautiskās sadarbības nodokļu jautājumos vēsturē. Plāns ļaus valstīm veidot vienošanās, kompleksus un caurspīdīgus standartus, kuri būs vērsti pret nodokļu bāzes samazināšanu un ienākumu nobīdi. Vairums starptautiskie nodokļu likumi, no kuriem daži datēti ar 20-jiem gadiem, atbrīvo uzņēmumus no nodokļu nomaksas divās valstīs, tādējādi izvairoties no dubultu nodokļu piemērošanas. Tas ir slavējami, bet, diemžēl, šodien šie likumi tiek pārkāpti, kā rezultātā rodas dubulta izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Mūsu darbības plāns palīdzēs atrisināt šo situāciju un transnacionālajām korporācijām nāksies samaksāt savu nodokļu daļu.”

Plāna realizācijas termiņi ir diezgan saspiesti. ESAO paredz, ka 15 soļu realizācija notiks trīs etapos: 2014. gada septembrī, 2015. gada septembrī un 2015. gada decembrī. Tā kā ESAO plāno noslēgt BEPS projektu līdz nākamā gada beigām, tad šobrīd ir palicis nedaudz vairāk kā gads līdz fundamentālām izmaiņām nodokļu piemērošanas sistēmās visā pasaulē.

Ar detalizētāku informāciju par BEPS plāna darbību varat iepazīties šeit.

Šo rakstu ir sagatavojuši ABLV Corporate Services speciālisti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu materiālus. ABLV Corporate Services speciālisti sniedz juridiskās un nodokļu konsultācijas, tai skaitā par starptautisku nodokļu plānošanu, holdinga, tirdzniecības, ieguldījumu un aizsardzības struktūru izveidošanu, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegādi, kā arī konsultācijas par rezidences maiņu vai uzturēšanas atļaujas saņemšanu. Ar detalizētāku informāciju par ABLV Corporate Services pakalpojumiem jūs varat iepazīties pēc adreses http://www.ablv.com/lv/services/advisory

Šī informācija ir sniegta vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāma par komercpiedāvājumu. Vērtējot jebkurus šajā informatīvajā materiālā aprakstītus pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt neatkarīga jurista, nodokļu speciālista un/vai auditora atzinumu.

ABLV Corporate Services nedod nekādas garantijas attiecībā uz sniegtās informācija pilnību un aktualitāti. Informācija un secinājumi var tikt mainīti jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Šī informācija nevar būt atveidota, kopēta vai piedāvāta trešai personai bez iepriekšējas ABLV Corporate Services piekrišanas. Produktus un pakalpojumus var sniegt ABLV Corporate Services partneri, kas nav saistīti ar ABLV Corporate Services.