ABLV Bank, AS, dzēš kuponu obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2014. gada 31. jūlijs, 08:33 / Ieguldījumi

2014. gada 30. jūlijā ABLV Bank, AS, ir veikusi 2012. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FRN USD 300714 (ISIN: LV0000800969) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības.

Obligāciju emisija ABLV FRN USD 300714 tika veikta 2012. gada 30. jūlijā. Tās apjoms bija 50 miljoni USD pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 2 gadi un tās bija iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

2014. gada 30. jūlijā tika veikta arī kupona izmaksa ABLV FRN USD 300714 obligāciju turētājiem pēc šādiem parametriem:

  • Kupona periods: 30.01.2014. – 29.07.2014.
  • Kupona izmaksas datums: 30.07.2014.
  • Kupona likme: 1,50% gadā

Obligāciju kupona izmaksa tika veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Kā jau ziņojām, 2011. gada beigās mēs uzsākām ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Pašreiz biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 18 emisiju obligācijas. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank obligācijas vairāk kā 460 miljonu eiro vērtībā.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā,Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com