Turpina augt pieprasījums pēc ABLV Bank obligācijām

Rīga, Latvija, 2014. gada 8. jūlijs, 09:00 / Ieguldījumi

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank, AS, veica divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir USD 75 000 000 un EUR 20 000 000 pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās attiecīgi 71 un 43 investori, kas ir kārtējais pieprasījuma rekords pēc mūsu obligācijām.

Emisijas notika Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un plānots, ka obligācijas 9. jūlijā tiks iekļautas regulētajā tirgū – biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām banka uzsāka 2011. gada beigās. Ieskaitot jaunās un jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 22 publiskās obligāciju emisijas.

Jaunās emisijas veiktas ar šādiem parametriem:

USD 75 000 000 kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 080716; ISIN kods: LV0000801421)

Emisijas apjoms USD 75 000 000. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir USD 1 000. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,00% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2014. gada 8. jūlijs, bet dzēšanas datums – 2016. gada 8. jūlijs.

EUR 20 000 000 kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 080716; ISIN kods: LV0000801439)

Emisijas apjoms EUR 20 000 000. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir EUR 1 000. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,05% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2014. gada 8. jūlijs, bet dzēšanas datums – 2016. gada 8. jūlijs.

Līdz ar minēto obligāciju emisiju, biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā būs iekļautas 19 emisiju obligācijas. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS, obligācijas vairāk kā 500 miljonu eiro vērtībā.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.