Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 270622 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 27. jūnijs, 17:07 / Ieguldījumi

2014. gada 27. jūnijā tika veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 270622 (LV0000800985) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV SUB USD 270622 (LV0000800985):

  • Kupona periods: 27.12.2013-26.06.2014
  • Kupona izmaksas datums: 27.06.2014
  • Kupona likme: 4,50% gadā
Obligāciju kupona izmaksa tika veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.