Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem maijā

Rīga, Latvija, 2014. gada 3. jūnijs, 15:18 / Ieguldījumi

Lai gan maijam piemīt ne visai laba reputācija (pateicoties labi zināmajam teicienam „Sell in May and go away”), tas bija diezgan veiksmīgs mēnesis investoriem gan akciju, tā arī obligāciju tirgos. Mēneša sākumā fondu tirgos saglabājās zināma nervozitāte saistībā ar politiskās spriedzes turpināšanos Ukrainā, kā arī ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kur pastāvēja risks par to, ka „ultralabējie” un „eiroskeptiķi” var iegūt vairākumu. Tas varēja radīt politiskās nestabilitātes atmosfēru Eiropā un apgrūtināt svarīgu lēmumu pieņemšanu.

Arī gaidāmais referendums Ukrainas austrumos un prezidenta vēlēšanas piesaistīja investoru lielu uzmanību, jo visus interesēja jautājums, kā uzvedīsies Krievija un kādas var būt sekas konflikta eskalācijas gadījumā. Uz šī fona lielu atbalstu akciju tirgiem, it īpaši Eiropas, sniedza ECB vadītāja Mario Dragi uzstāšanās preses konferencē pēc maija sēdes, kurā viņš beidzot paziņoja, ka ECB ir gatava pieņemt lēmumus ekonomikas atbalstīšanai. Tas ļāva prognozēt, ka stimulējošo pasākumu kopums, kuram būtu jāpalīdz eirozonā pārvarēt inflācijas samazināšanos un paātrināt ekonomikas izaugsmi, tiks paziņots nākamajā sēdē jūnijā. Šis faktors veicināja to, ka akciju tirgos mēneša pirmajā pusē notika konsolidācija bez jebkādām straujām kustībām. Mēneša otrajā pusē, pēc tam, ka augstāk minētās, investorus uztraucošās problēmas bija veiksmīgi atrisinātas, tirgū atgriezās optimisms, kā rezultātā visi galvenie pasaules fondu indeksi mēneša griezumā uzrādīja pieaugumu. Turklāt apsteidzošu dinamiku uzrādīja attīstības valstu tirgus, pateicoties kopējam noskaņojumam pasaules fondu tirgos un tam, ka turpināja pieplūst investoru līdzekļi.

Akciju fondu pārvaldnieks mēneša laikā īstenoja atsevišķas taktiskās darbības peļņas fiksēšanai atsevišķās pozīcijās, kuras bija sasniegušas mērķa līmeņus. Visu pirms tas attiecas uz Eiropas valstu indeksiem. Mūsuprāt, gaidāmais ECB lēmumu kopums par ekonomikas stimulēšanu jau ir ņemts vērā esošajās cenās, tādēļ pastāv liels risks par to, ka gadījumā, ja tirgus dalībnieku gaidas neattaisnosies, tad Eiropas fondu tirgos var notikt ievērojama korekcija. Mēs uzskatām, ka pastāv liels risks situācijai „buy rumors, sell facts”, tādēļ līdz ECB lēmumam mēs ieņemsim nogaidošu pozīciju.

Arī obligāciju tirgū valdīja pozitīvs noskaņojums. Īpaši spēcīgu cenu pieaugumu nodemonstrēja Krievijas valsts un korporatīvās eiroobligācijas. Pirmkārt, to veicināja salīdzinoši maiga Krievijas varas retorika attiecībā uz Ukrainas vēlēšanu rezultātu atzīšanu un sadarbību ar jauno Ukrainas vadību. Līdz ar to samazinājās iespējamība tam, ka rietumu valstis var ieviest ekonomiskās sankcijas atsevišķos sektoros, kas arī veicināja pieprasījuma atjaunošanos pēc stipri nenovērtētajām Krievijas emitentu obligācijām ārvalstu investoru vidū. Vislielākais pieprasījums, kā arī cenu pieaugums, bija banku sektora kvazisuverēnām obligācijām ar garu dzēšanas termiņu.

Savukārt ziņa par rekordlielā gāzes piegādes līguma parakstīšanu starp Krieviju un Ķīnu izraisīja paaugstinātu pieprasījumu pēc metalurģijas sektora eiroobligācijām, jo gāzes vada izbūve uz Ķīnu paredz papildu produkcijas pasūtījums šajā nozarē.


Globālo korporatīvo obligāciju tirgū maijā investori deva priekšroku attīstības sektoram un obligācijām ar augstu durāciju. Mario Dragi paziņojums par gatavību pieņemt stimulējošo pasākumu kopumu un FRS vadības kārtējais apstiprinājums saglabāt maigu monetāro politiku veicināja ASV un Vācijas ilgtermiņa valsts obligāciju likmju mazināšanos līdz pēdējo 12 mēnešu minimumam, kas savukārt izraisīja paaugstinātu pieprasījumu visos to obligāciju tirgus segmentos, kuras nominētās gan ASV dolāros, tā arī eiro.

Obligāciju fondu pārvaldnieks turpināja ievērot stratēģiju, kura paredz ieguldīt lielāko līdzekļu daļu obligācijās ar augstu kupona ienesīgumu, turklāt reaģējot uz aktuālo tirgus situāciju un īstenojot taktiskās darbības, kuru mērķis ir palielināt durāciju. Lai gan Krievijas eiroobligācijas aizvadītajā mēnesī uzrādīja iespaidīgu pieaugumu, mēs uzskatām ka tās joprojām ir nenovērtētas. Tāpat neizslēdzam korekcijas risku gadījumā, ja situācija Ukrainas dienvidaustrumu reģionos kļūs saspīlētāka.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2014. gada 30. maiju var iepazīties ABLV Bank mājas lapā, sadaļā „ABLV ieguldījumu fondi”.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com