ABLV Bank, AS, peļņa 2014. gada pirmajā ceturksnī – 16,6 miljoni eiro

Rīga, Latvija, 2014. gada 30. maijs, 14:00 / Bankas ziņas

Lai gan globālie politiskie notikumi rada zināmus riskus Latvijas ekonomikas izaugsmei, Latvija joprojām saglabā savas pozīcijas starp ekonomiski visstraujāk augošajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un, arī finanšu sektors uzrāda arvien labākus rezultātus.

Vispārējās izaugsmes tendences, līdz ar veiksmīgi izvēlētu stratēģiju, pozitīvi ietekmē arī ABLV Bank, AS, plānu izpildi. 2014. gadā plānojam ABLV grupas pamatdarbības ieņēmumu palielināšanos vismaz par 15%. Pieaugums būs balstīts grupas izaugsmē un ienesīguma pieaugumā. Vienlaikus liela uzmanība tiek veltīta iespējamo nelabvēlīgo faktoru ietekmes novērtēšanai un mazināšanai, risku vadībai un nozares regulatoru prasību izpildei.

Bankas 2014. gada pirmā ceturkšņa finanšu rādītāji liecina par stabilu izaugsmi un ļauj prognozēt, ka 2014. gadam izvirzītos mērķus sasniegsim. Visi svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājas augstā līmenī, tai skaitā arī kapitāla pietiekamība un likviditāte:

  • Bankas peļņa 2014. gada pirmajā ceturksnī bija 16,6 miljoni EUR. Salīdzinoši 2013. gada 1. ceturksnī – 11,8 miljoni EUR.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas – 29,7 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2013. gada 1. ceturksni pamatdarbības ienākumi ir auguši par 18,1%.
  • Turpina augt bankas noguldījumu un aktīvu apjoms. Kopš 2014. gada sākuma noguldījumu apjoms audzis par 135,7 miljoniem EUR jeb 4,9% līdz 2,91 miljardiem EUR.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 343,9 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2014. gada 31. martā bija 3,54 miljardi EUR. Kopš gada sākuma aktīvu apjoms audzis par 6,7%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 223,1 miljonu EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms marta beigās bija 771,0 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 159,3 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2014. gada 31. martā bija 14,74%, bet likviditātes līmenis – 79,20%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2014. gada 31. martā bija 36,37%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,90%.

Banka turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2014. gada 31. martā bija 1,62 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 70,2% no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV – 27,1%, Krievija – 11,9%, Vācija – 11,1%, Kanāda – 10,1%, Zviedrija – 9,5%, Latvija – 9,0%, Nīderlande – 3,0%, Dānija – 2,0%, Norvēģija – 1,9%. Papildus 4,5% veido starptautisko institūciju – Eiropas Komisijas, ERAB u.c. - emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 1,8%.

Valde ir pieņēmusi lēmumu uzsākt jaunu bankas obligāciju emisijas programmu, kas tika reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2014. gada 23. aprīlī. Tās ietvaros turpmākajos 12 mēnešos publiskajos piedāvājumos emitēsim obligācijas par kopējo apjomu līdz 400 miljoniem EUR. Emisijas tiks veiktas vairākos posmos.

Ar pilnu 2014. gada 1. ceturkšņa pārskatu varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com