Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu nolikuma un prospekta grozījumiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 29. maijs, 14:00 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2014. gada 2. jūnijā stājas spēkā grozījumi ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu ABLV Emerging Markets Bond Fund, ABLV Global Stock Index Fund, ABLV High Yield CIS Bond Fund, ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ABLV Global Corporate USD Bond Fund, ABLV European Industry EUR Equity Fund un ABLV US Industry USD Equity Fund nolikumos un prospektos.

ABLV ieguldījumu fondu dokumentos:

  • veikti grozījumi saistībā ar pāreju no latiem eiro;
  • aktualizēti ABLV Emerging Markets Bond Fund, ABLV Global Stock Index Fund un ABLV High Yield CIS Bond Fund prospektu pielikumi „Fonda iepriekšējo trīs gadu darbības rezultāti”.

Grozījumus ieguldījumu fondu nolikumos un prospektos reģistrējusi arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Ar dokumentu aktuālajām versijām var iepazīties šeit.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com