Ar ABLV Bank atbalstu pabeigta Rundāles pils restaurācija

Rīga, Latvija, 2014. gada 29. maijs, 10:10 / Bankas ziņas

Sestdien, 2014. gada 24. maijā Rundālē tika rīkota svinīgā pieņemšana par godu Rundāles pils 278 gadu jubilejai un muzeja kompleksa restaurācijas darbu pabeigšanai. Rundāles pils jubileja un 50 gadus ilgušo restaurācijas darbu atzīmēšana notika atbilstoši pils nozīmei – vērienīgi un grezni, piedaloties prinčiem, princesēm un aristokrātiem no visas Eiropas.

Apmeklētājiem no jauna atvērtajās zālēs skanēja ne tikai latviešu un krievu, bet arī angļu, vācu, franču, zviedru un somu valodas. Svinīgo notikumu apmeklēja mūsdienu Latvijas eksprezidenti: Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga un Valdis Zatlers.

Rundāles pils restaurācija tik tiešām ir unikāla no visiem aspektiem. Sākot ar restaurācijas darbiem, kuri kopumā ilga 50 gadus, tai skaitā pēdējos 15 gadus ar Borisa un Ināras Teterevu fonda patronāžu, labāko glezniecības meistaru piesaisti no Maskavas un Sanktpēterburgas, mākslas zinātnieku un restauratoru atlasi, un beidzot ar visu Rundāles pils darbinieku un muzeja kompleksa direktora Imanta Lancmaņa personīgo iesaistīšanos, kopā piedzīvojot gan naudas trūkuma periodus, gan pils aktīvas atjaunošanas laikus.

Hercoga bibliotēkas griesti atradās īpaši bēdīgā stāvoklī, to atjaunošana kļuva iespējama, pateicoties ABLV finansiālai palīdzībai. Bibliotēkas restaurācijas darbus iniciēja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Drīz pēc tam mūsu banka sniedza apjomīgu finansiālo palīdzību, lai tiktu nostiprinātas bibliotēkas sienas un griesti. Bibliotēkas restaurācijas darbu pabeigšana noslēdza visus restaurācijas darbus pilī.

Pateicībā par mūsu atbalstu muzeja kompleksa vadītājs Lancmanis uzdāvināja ABLV Bank piemiņas dāvanu – atjaunotā dārza aerofotogrāfiju. Ar atbildes runu uzstājās ABLV Bank padomes priekšsēdētājs Oļegs Fiļs, kurš apsveica visas iesaistītās puses ar tik grandioza projekta noslēgumu un pasniedza Rundāles pilij dāvanu – Voltēra kopoto rakstu sējumu. Lancmaņa kungs pastāstīja par šī sējuma rašanās vēsturi: „Sākotnēji šīs Voltēra grāmatas izdeva viņa kaislīgais cienītājs Pjērs Ogistēns Karons de Bomaršē, kurš īpaši šim gadījumam iegādājās tipogrāfiju Kalē. 1789. gadā četrus gadus ilgušie iespiešanas darbi tika pabeigti un pasaule ieraudzīja greznas Voltēra rakstu grāmatas, kuras bija iespiestas uz atlasa velīnpapīra. Tomēr kopumā šī ideja Bomaršē radīja diezgan ievērojamus zaudējumus”.

Toties šīs grāmatas – mūsu dāvana lieliski iederēsies restaurētajā bibliotēkā un kļūs par labu piemēru turpmākajiem ziedotājiem.

Pavasarim tik neierasti siltajā vakarā tika atzīmēts paveiktā lielā darba noslēgums, darba. kurā iesaistījās neskaitāmi darbīgi un aktīvi cilvēki. Ar viņu palīdzību tika atjaunota šī baroka pērle, kuru savulaik radīja pats Rastrelli.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com