Par papildinājumiem ABLV Bank, AS, Pirmās, Otrās un Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektiem un galīgo noteikumu grozījumiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 28. maijs, 10:00 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi papildinājumus ABLV Bank, AS, Pirmās, Otrās un Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektiem.

Papildinājumi ABLV Bank, AS, Pirmās, Otrās un Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektiem veikti, ņemot vērā Eiropas parlamenta un Padomes Regulas Nr. 575/2013 63. panta prasības, kuras ierobežo emitenta tiesības pirms termiņa atpirkt vai dzēst subordinētās obligācijas otrreizējā tirgū pirmajos piecos gados no emisijas datuma. Atbilstošas izmaiņas veiktas arī šo programmu ietvaros emitēto subordinēto obligāciju emisiju piedāvājuma galīgajos noteikumos.

Šeit jūs varat iepazīties ar papildinājumiem obligāciju piedāvājuma pamatprospektiem un grozījumiem subordinēto obligāciju emisiju galīgos noteikumos:

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com