ABLV Bank, AS, turpinās obligāciju emisiju programmu

Rīga, Latvija, 2014. gada 24. aprīlis, 09:10 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2014. gada 23. aprīlī pieņēma lēmumu par ABLV Bank, AS, Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrēšanu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu eiro apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ABLV Bank var emitēt gan parastās, gan subordinētās obligācijas. Programmas darbības termiņš ir 12 mēneši. Par konkrētām obligāciju emisijām, kuras tiks veiktas šīs programmas ietvaros, ziņosim atsevišķi, pēc attiecīgu lēmumu pieņemšanas. Tāpat kā līdzšinējās, arī jauno emisiju obligācijas plānojam iekļaut biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā, lai uzsāktu to publisku kotēšanu un padarītu tos pieejamus ieguldījumu fondiem un citiem profesionālajiem investoriem.

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Par efektīvu šī mērķa izpildes līdzekli ir uzskatāma finanšu resursu iegūšanas avotu diversifikācija, piesaistot finanšu resursus ne tikai klientu depozītu veidā, bet arī emitējot bankas parāda vērtspapīrus — obligācijas.

Savukārt mūsu klientiem ieguldījumi obligācijās ļauj saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un sniedz plašākas iespējas veikt papildus darījumus — pirkt, pārdot vai saņemt finansējumu pret vērtspapīru ķīlu, saglabājot pašu ieguldījumu un plānoto ienesīgumu.

Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 20 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 17 emisiju obligācijas. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS, obligācijas vairāk kā 427,4 miljonu eiro vērtībā.

Ar Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu var iepazīties šeit:
Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 394 Kb

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com