Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 231023 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 23. aprīlis, 13:57 / Ieguldījumi

2014. gada 23. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223):

  • Kupona periods: 23.10.2013 – 22.04.2014
  • Kupona izmaksas datums: 23.04.2014
  • Kupona likme: 4,25% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.