Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem martā

Rīga, Latvija, 2014. gada 3. aprīlis, 08:45 / Ieguldījumi

Marts, pretēji februārim, pasaules finanšu tirgos bija īpaši nemierīgs. Krīzes saasināšanās Ukrainā un spriedzes eskalācija ap Krimu, it īpaši Krievijas paziņojums par gatavību ievest karaspēku kaimiņvalsts teritorijā, pirmajās mēneša dienās izraisīja panisku riskanto aktīvu pārdošanu.

Tam sekojošie aicinājumi ieviest ekonomiskās sankcijas pret Krieviju tikai pievienoja papildu nervozitāti. Tā rezultātā, vairums akciju tirgu, visu pirms jau Eiropas, cieta ievērojamus zaudējumus mēneša pirmajā pusē.

Tomēr, pēc referenduma Krimā par tās „labprātīgo” pievienošanos Krievijai, situācija strauji mainījās. Kad noskaidrojās, ka tā saucamās „sankcijas” pēc būtības aprobežojas tika ar kādas Krievijas bankas korespondentkonta bloķēšanu un vīzu ierobežojumu piemērošanu vairākiem augsti stāvošiem Krievijas ierēdņiem, tirgus dalībniekiem radās iespaids, ka tālāk par solījumiem situācija neattīstīsies. Turklāt galvenie aicinājumi nāca no ASV, bet Eiropai, kurai ir krietni ciešākas ekonomiskās attiecības ar Krieviju, viedoklis nebija tik viennozīmīgs. Tā rezultātā pasaules akciju tirgos atgriezās pircēji, kas noveda pie tā, ka galvenie Eiropas indeksi spēja atgūt lielāko daļu no saviem zaudējumiem. Pat Krievijas RTS indekss mēneša laikā zaudēja tikai 3,2% (mēneša pirmajā pusē zaudējumi sasniedza pat 20%).

Apsteidzošu dinamiku nodemonstrēja attīstības valstu akciju tirgus, kurš ievērojami samazināja savu atpalicību no pasaules tirgus, kas notika pateicoties cerībām par to, ka Ķīnas valdība varētu ieviests savas valsts ekonomikas izaugsmes stimulējošus pasākumus.

Iepriekšējos komentāros mēs norādījām uz to, ka, ievērojot situācijas attīstību tirgū kopš gada sākuma un ģeopolitiskās situācijas saasināšanos, mēs sagaidījām paaugstinātu volatilitāti īstermiņā, kā rezultātā tika palielināta naudas līdzekļu daļa akciju fondos. Saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem stratēģiskajiem lēmumiem, korekciju tirgū fondu pārvaldnieks izmantoja lai atjaunotu daļu iepriekš aizvērtu pozīciju.

Īstermiņa perspektīvā mēs sagaidām turpmāku konsolidāciju akciju tirgū, sagaidot korporatīvo atskaišu sezonas sākumu un samazinoties ģeopolitiskajai spriedzei. Šo situāciju mēs plānojam izmantot, lai samazinātu naudas līdzekļu daļu akciju fondu portfeļos, jo mūsu prognozes vidējā perspektīvā paliek mēreni pozitīvas.

Attīstības valstu obligāciju tirgus – gan korporatīvais, tā arī valsts – brīnumainā kārtā izrādījās krietni vien noturīgāks pret ģeopolitiskajiem satricinājumiem. Vienīgais tirgus, kurš cieta martā, bija NVS valstu obligāciju tirgus, galvenokārt Krievijas, kur mēneša pirmajā pusē tirgum pārvēlās pāri spēcīgs pārdošanas vilnis, kad fundamentālie faktori pilnībā piekāpās ģeopolitikai. Tomēr, tāpat kā akciju tirgū, ieviestās ierobežojumu sankcijas, kas neskāra ne sistēmu veidojošos uzņēmumus, ne atsevišķas ekonomikas nozares, noveda pie tā, ka Krievijas eiroobligācijas ievērojami pieauga mēneša beigās. Tomēr, neskatoties uz šo pieaugumu, Krievijas obligācijas nespēja pilnībā atgūt visus zaudējumus, kas tika gūti marta pirmajā pusē.

Tajā pašā laikā Ukrainas obligācijas ne tikai atgriezās pie februāra līmeņiem, bet pat uzrādīja pieaugumu par vairāk kā 5% (garākā termiņa obligācijas). Tas, mūsuprāt, uzskatāmi demonstrē tirgus iracionalitāti, kad fundamentālie faktori tiek atvirzīti otrajā plānā un tirgu vada emocijas.

Globālais obligāciju tirgus, uz kopējā fona, uzrādīja diezgan labu dinamiku, pateicoties tam, ka investoriem ir atgriezusies interese par šādas klases aktīviem. Ja pagājušajā gadā tika novērota spēcīga līdzekļu aizplūšana no obligāciju tirgiem un pieplūde akciju tirgos, tad šī gada pirmajā ceturksnī pieplūdums abos tirgos bija proporcijā 50/50, kas veicināja abu tirgu izaugsmi. Eiro valūtā nominētās obligācijas turpināja pieaugt līdz ar Mario Dragi paziņojumu par to, ka Eiropas Centrālā banka ir gatava turpināt mīkstināt monetāro politiku, jo eirozonas inflācija joprojām atrodas krietni zemāk par mērķa līmeni.

Neskatoties uz tirgus stabilizāciju, obligāciju fondu pārvaldnieks turpināja ievērot mēreni-konservatīvo stratēģiju, priekšroku dodot obligācijām ar augstu kuponu ienesīgumu un salīdzinoši zemu durāciju laikā, kas turpināsies ASV kvantitatīvās mīkstināšanas programmas samazināšana un pastāv risks procentu likmju pieaugumam līdz ar labiem makroekonomiskiem rādītājiem. Tāpat mēs uzskatām, ka Krievijas obligācijas, neskatoties uz labu pieaugumu mēneša beigās, joprojām ir pārlieku izpārdotas un tās ir diezgan pievilcīgas ilgtermiņa investīcijām.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com