ABLV Bank, AS, palielinās pašu kapitālu par 27 miljoniem eiro

Rīga, Latvija, 2014. gada 2. aprīlis, 08:50 / Bankas ziņas

Šā gada 31. martā notika ABLV Bank, AS, kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika nolemts palielināt bankas pašu kapitālu par 27 miljoniem eiro.

Pašu kapitāls tiks palielināts, emitējot 2 243 062 vārda akcijas ar balsstiesībām (akcijas nominālvērtība ir 1 EUR). Vienas akcijas pārdošanas cena būs 12,05 EUR. Parakstīšanās uz jaunajām akcijām tiks uzsākta šā gada 7. aprīlī un ilgs līdz 2014.gada 21. maijam.

Pēc emisijas pabeigšanas bankas pamatkapitālu veidos:

  • 29 385 000 vārda akcijas ar balsstiesībām akcionāru sapulcēs un tiesībām uz dividenžu saņemšanu (akcijas ar balsstiesībām);
  • 3 015 770 personāla akcijas. Šī akciju kategorija dod tiesības saņemt dividendes, bet nedod tiesības balsot akcionāru sapulcēs. Personāla akcijas atrodas bankas vadošo darbinieku īpašumā.

Vēl bankas akcionāri 31. marta sapulcē apstiprināja valdes un padomes ziņojumus un bankas konsolidēto pārskatu par 2013. gadu. Pagājušais gads ABLV Bank, AS, bija veiksmīgs, svarīgākie finanšu rādītāji atrodas vēsturiski augstākajos līmeņos, kas liecina par stabilu bankas izaugsmi. ABLV Bank, AS, guva peļņu 43,7 miljonu eiro apmērā. Noguldījumu apjoms bankā sasniedzis 2,78 miljardus eiro, bet aktīvu apjoms 2013. gada 31. decembrī bija 3,32 miljardi eiro; pēc aktīvu apjoma ABLV Bank, AS, atrodas trešajā vietā starp Latvijā strādājošajām komercbankām.

Akcionāru sapulcē tika arī apstiprināts valdes priekšlikums par dividenžu izmaksu 43,4 miljonu eiro apmērā no 2013. gada peļņas. Uz vienu akciju tiks izmaksāti 1,44 eiro. Dividenžu izmaksa dod iespēju bankas akcionāriem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu, piedaloties jaunajā akciju emisijā un tādejādi investējot līdzekļus bankas tālākā attīstībā.

Akcionāri pieņēma zināšanai arī paziņojumu par korporatīvo pārvaldību. Ar paziņojuma tekstu un bankas konsolidēto pārskatu iespējams iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com