Vispārējo darījumu noteikumu jauna versija un izmaiņas cenrāžos

Rīga, Latvija, 2014. gada 1. aprīlis, 17:30 / Bankas ziņas

Mēs mainām Vispārējos darījumu noteikumus, paātrinām USD un RUB valūtu ienākošo maksājumu pieejamību klientiem, atjaunojam ekspress maksājumu USD valūtā un veicam citus grozījumus cenrāžos.

2014. gada 1. jūnijā stāsies spēkā „ABLV Bank, AS, vispārējo darījumu noteikumu” aktualizētā 26. versija.

Vispārējos darījumu noteikumos veiktas izmaiņas, būtiskākās no tām ir kredītsaistību dzēšanas maksājumu nokavējuma gadījumā līdz šim piemērotā līgumsoda aizstāšana ar nokavējuma procentiem un termina procenti, kas saistīti ar bankas kredītlīdzekļu izmantošanu, apzīmēšana ar kapitāla lietošanas procentiem. Minētās izmaiņas atspoguļotas arī cenrāžos. Papildus tika precizēti maksājuma uzdevuma iesniegšanas un izpildes noteikumi.

Ar 2014. gada 1. jūniju nokavējuma procenti par minimālā maksājuma kavējumu Classic / Business / Gold / Gold Business kartēm tiks noteikti 60% gadā no nesamaksātās minimālā maksājuma summas.

Šeit jūs varat iepazīties ar dokumentu jaunajām versijām:

No šā gada 1. aprīļa mēs uzlabojam maksājumu izpildes noteikumus:

  1. Vairāk ienākošo maksājumu USD un RUB valūtās būs pieejami apstrādes dienā. Līdz ar to klienti varēs agrāk rīkoties ar saņemtiem līdzekļiem. 
  2. Izejošiem ekspress maksājumiem EUR valūtā iesniegšanas laiks ir pagarināts līdz plkst. 17:00. Ekspress maksājumi tiek apstrādāti ārpus kārtas un izpildīti īsākā termiņā pēc to saņemšanas.
  3. Mēs atjaunojam iespēju noformēt izejošus ekspress maksājumus USD valūtā. Tiem ir noteikts iesniegšanas laiks līdz plkst. 17:00, un tie tiks izpildīti ārpus kārtas.

Atgādinām, ka no 2014. gada 1. aprīļa stājās spēkā papildus komisija atsevišķiem izejošiem maksājumiem USD valūtā. Papildus komisija 0,1% no maksājuma summas apmēra (maksimāli 500 USD) tiks piemērota tikai ārvalstu juridisko personu maksājumiem, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi:

  • saņēmēja valsts ir iekļauta Latvijas Ministru kabineta beznodokļu valsts sarakstā, kurš ir pieejams šeit;
  • saņēmēja bankas valsts nav Latvija;
  • saņēmēja valsts atšķiras no saņēmēja bankas valsts.

Vēršam jūsu uzmanību uz obligātām prasībām maksājuma mērķa noformēšanai. Laukā „Informācija saņēmējam” ir jānorāda saturisks un precīzs maksājuma būtības apraksts, tai skaitā:

1. līguma / rēķina numurs;
2. līguma / rēķina datums;
3. preces / pakalpojuma / darījuma veida nosaukums.

Ar detalizētāku informāciju var iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā „Maksājumi”.