ABLV Bank, AS, peļņa 2013. gadā – 43,7 miljoni eiro

Rīga, Latvija, 2014. gada 28. februāris, 16:00 / Bankas ziņas

Lai gan pasaules ekonomikā 2013. gads bija vērtējams neviennozīmīgi, ABLV Bank un koncernam tas bija veiksmīgs. Bankai tas bija arī jubilejas gads - septembrī mēs atzīmējām ABLV Bank 20 pastāvēšanas gadus. Sākot savu darbību kā viena no mazākajām bankām, mērķtiecīgi sekojot pārdomātai stratēģijai, mūsu banka ne tikai ir spējusi veiksmīgi pārdzīvot visas krīzes un saglabājusi savu neatkarību, bet arī kļuvusi par lielāko privāto banku Latvijā un vienu no trim lielākajām starp visām Latvijas bankām pēc aktīviem.

Bankas 2013. gada svarīgākie finanšu rādītāji atrodas vēsturiski augstākajā līmenī un liecina par stabilu izaugsmi.

  • Bankas peļņa 2013. gadā bija 43,7 miljoni EUR, savukārt koncerna peļņa bija 51,1 miljoni EUR. Salīdzinoši, 2012. gadā bankas peļņa bija 23,4 miljoni EUR.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas – 110,2 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2012. gadu, pamatdarbības ienākumi ir auguši par 27,3%.
  • Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 2,78 miljardi EUR.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 308,4 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2013. gada 31. decembrī bija 3,32 miljardi EUR. Gada laikā aktīvu apjoms audzis par 8,9%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 271,5 miljoniem EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms decembra beigās bija 761,3 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves – 187,0 miljoni EUR.
  • Aktīvi pārvaldīšanā un klientu finanšu instrumenti – 926,7 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2013. gada 31. decembrī bija 17,53%, bet likviditātes līmenis – 79,20%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2013. gada 31. decembrī bija 26,29%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,36%.

„Apstākļos, kad nepārtraukti pieaug dažādu nelabvēlīgu faktoru radīts spiediens un regulējošo institūciju prasības, visgrūtāk ir nodrošināt bankas stabilu izaugsmi un attīstību. Pagājušajā gadā mums izdevās izpildīt šo uzdevumu, vienlaikus nepārtraukti uzlabojot risku vadību un paaugstinot efektivitāti. Viens no galvenajiem panākumiem mūsu jubilejas gadā bija tas, ka septembrī klientus apkalpot sāka arī mūsu meitas banka Luksemburgā”, tā 2013. gadu raksturo ABLV Bank izpilddirektors (CEO) Ernests Bernis.

Turpinot ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām, pārskata periodā tika emitēti vairāki jauni obligāciju laidieni. Kopumā 2013. gadā īstenotas četras subordinēto desmitgadīgo obligāciju emisijas kapitāla piesaistei 55,0 miljonu USD un 20,0 miljonu EUR apmērā, kā arī sešas parasto divgadīgo obligāciju emisijas 175,0 miljonu USD un 40,0 miljonu EUR apmērā. Arī šīs obligācijas tika iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. Investoru īpašumā 2013. gada beigās atradās ABLV Bank, AS, obligācijas 308,4 miljonu EUR vērtībā, bet biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā bija iekļautas 15 emisiju obligācijas.

Pieaugot biznesa apjomiem ABLV Bank, AS, un citos ABLV grupas uzņēmumos, koncernā tika radītas arī jaunas darba vietas. 2013. gadā ABLV grupas darbinieku skaits palielinājās par 90, no tiem 58 nākuši klāt bankas struktūrvienībās. Kopumā 2013. gada 31. decembrī ABLV grupā strādāja 698 darbinieki, no tiem bankā - 571. Tāpēc tika pieņemts lēmums daļu bankas struktūrvienību pārcelt uz jaunu, plašāku ēku - biznesa centru Jupiter Centre, Skanstes ielā 7, k-1. Šobrīd bankai Rīgā ir divas administratīvās ēkas – Elizabetes ielā 23 un Skanstes ielā 7, k-1.

Banka turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2013. gada 31. decembrī bija 1,40 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 69,1% no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV – 21,8%, Krievija – 13,8%, Vācija – 12,3%, Kanāda – 11,6%, Zviedrija – 8,8%, Latvija – 7,9%, Nīderlande – 3,5%, Norvēģija – 2,2%, Šveice – 1,6%, Lielbritānija – 1,4%. Papildus 6,6% veido starptautisko institūciju – Eiropas Komisijas, ERAB u.c. - emitētie vērtspapīri. Bankas vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 1,8%.

Aktīvs darbs jaunu pakalpojumu ieviešanā un esošo pilnveidošanā 2013. gadā norisinājās ABLV Bank, AS, meitas uzņēmumos ABLV Capital Markets, IBAS, un ABLV Asset Management, IPAS. 2013. gadā mūsu atvērto ieguldījumu fondu klāstu papildināja četri jauni fondi: divi korporatīvo obligāciju fondi ABLV European Corporate EUR Bond Fund un ABLV Global Corporate USD Bond Fund un divi jauni akciju fondi - ABLV European Industry EUR Equity Fund un ABLV US Industry USD Equity Fund. Tāpat kā līdzšinējos ieguldījumu fondus, arī jaunos fondus pārvalda ABLV Asset Management, IPAS.

ABLV Asset Management, IPAS, kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā, 2013. gada beigās bija 93,2 miljoni EUR, no kuriem 87,9 miljoni EUR bija klientu ieguldījumi sabiedrības pārvaldītajos atvērtajos ieguldījumu fondos un 5,3 miljoni EUR – klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās ieguldījumu programmās.

Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu nozīmīgākajos pasaules fondu tirgos, 2013. gadā guva 3,3 miljoni EUR lielu peļņu. Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, 2013. gada 31. decembrī bija 780,4 miljoni EUR.

Izaugsme notika arī citos ABLV grupas uzņēmumos. Aizvadītais 2013. gads bija veiksmīgs visai Latvijas nekustamā īpašuma nozarei, taču nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupa Pillar 2013. gadā auga straujāk par tirgu, sasniedzot izcilus rezultātus. Pārdošanas apjomi palielinājās 2,5 reizes jeb par 141,0%. Kopējā tirgus izaugsme, pēc dažādām aplēsēm, tiek vērtēta 30,0% apmērā. Kopumā uzņēmums 2013. gadā noslēdza 613 īpašumu pārdošanas darījumus par kopējo summu 38,6 miljoni EUR. Salīdzinoši, 2012. gada laikā Pillar realizēja 254 nekustamos īpašumus par 15,7 miljoniem EUR.

Mēs vienmēr cenšamies būt pēc iespējas tuvāk saviem klientiem, tāpēc arī 2013. gadā turpinājām paplašināt savu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs. Tika atvērta ABLV Consulting Services, AS, pārstāvniecība Vladivostokā (Krievija) un teritoriālā struktūrvienība Limasolā (Kipra). Līdz ar jauno pārstāvniecību atvēršanu, ABLV grupai ir 12 pārstāvniecības 8 valstīs - Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Tadžikistānā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā un Kiprā.

2013. gada septembrī pakalpojumus klientiem sāka sniegt ABLV Bank meitas banka Luksemburgā - ABLV Bank Luxembourg, S.A. Līdz ar tradicionālajiem bankas produktiem, klientiem tiek piedāvāti arī tādi īpaši Luksemburgas bankas klientiem veidoti pakalpojumi kā fiduciārie depozīti, diennakts depozīti, konsultatīva ieguldījumu pārvaldīšana un citi. ABLV Bank Luxembourg, S.A., apvieno ABLV klientu apkalpošanas augsto līmeni un Eiropas lielākā ieguldījumu centra tradīcijas.

„2014. gadā mēs plānojam bankas ienākumus no pamatdarbības palielināt vismaz par 15,0%. Paplašinoties darbības apjomiem, šī gada laikā ABLV koncernā būs pieejamas vismaz 140 jaunas darba vietas. Paaugstinātu uzmanību veltīsim jaunu kreditēšanas projektu attīstīšanai Latvijā. Plānojam arī būtiski palielināt ieguldījumus Latvijas vērtspapīros” plānus un svarīgākos uzdevumus 2014. gadam iezīmē Ernests Bernis.

Ar pilnu auditēto 2013. gada pārskatu, ceturkšņu pārskatiem, kā arī ar padomes un valdes ziņojumiem un auditoru kompānijas Ernst & Young Baltic, SIA, atzinumu varat iepazīties bankas mājas lapā www.ablv.com.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com