Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD EUR 250215 un ABLV FXD USD 250215 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 25. februāris, 13:57 / Ieguldījumi

2014. gada 25. februārī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD EUR 250215 (LV0000801108) un ABLV FXD USD 250215 (LV0000801116) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD EUR 250215 (ISIN LV0000801108):

  • Kupona periods: 25.08.2013 – 24.02.2014
  • Kupona izmaksas datums: 25.02.2014
  • Kupona likme: 1,675% gadā

ABLV FXD USD 250215 (ISIN LV0000801116):

  • Kupona periods: 25.08.2013 – 24.02.2014
  • Kupona izmaksas datums: 25.02.2014
  • Kupona likme: 1,70%годовых
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.