Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FRN USD 211213, ABLV FXD USD 210615, ABLV FRD EUR 210615 un ABLV SUB USD 270622 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 27. decembris, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 27. decembrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FRN USD 211213 (LV0000800928), ABLV FXD USD 210615 (LV0000801199), ABLV FRD EUR 210615 (LV0000801207) un ABLV SUB USD 270622 (LV0000800985) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FRN USD 211213 (LV0000800928):

 • Kupona periods: 21.06.2013 – 20.12.2013
 • Kupona izmaksas datums: 21.12.2013 (sakarā ar Bankas un Latvijas centrālā depozitārija svētku dienām un darba dienu pārcelšanu, kuponu faktiski izmaksāja 27.12.2013)
 • Kupona likme: 1,91126% gadā

ABLV FXD USD 210615 (LV0000801199):

 • Kupona periods: 21.06.2013 – 20.12.2013
 • Kupona izmaksas datums: 21.12.2013 (sakarā ar Bankas un Latvijas centrālā depozitārija svētku dienām un darba dienu pārcelšanu, kuponu faktiski izmaksāja 27.12.2013)
 • Kupona likme: 1,725% gadā

ABLV FRD EUR 210615 (LV0000801207):

 • Kupona periods: 21.06.2013 – 20.12.2013
 • Kupona izmaksas datums: 21.12.2013 (sakarā ar Bankas un Latvijas centrālā depozitārija svētku dienām un darba dienu pārcelšanu, kuponu faktiski izmaksāja 27.12.2013)
 • Kupona likme: 1,725% gadā

ABLV SUB USD 270622 (LV0000800985):

 • Kupona periods: 27.06.2013 – 26.12.2013
 • Kupona izmaksas datums: 27.12.2013
 • Kupona likme: 4,50% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.