Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FRN USD 201213 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 20. decembris, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 20.decembrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN EUR 201213 (ISIN LV0000800910) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FRN EUR 201213 (ISIN LV0000800910):

  • Kupona periods: 20.06.2013 – 19.12.2013
  • Kupona izmaksas datums: 20.12.2013
  • Kupona likme: 1,82% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.