Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem novembrī

Rīga, Latvija, 2013. gada 9. decembris, 17:15 / Ieguldījumi

Novembris pasaules akciju tirgos noritēja samērā mierīgi.

Tirgus dalībnieki pārsvarā apspēlēja dažādus atsevišķus notikumus, tādus kā jēnas kursa kritumu, Ķīnas CK Kompartijas plenēru, jaunus makroekonomiskos datus un citus.

Kā īpašs notikums kļuva ECB lēmums samazināt likmes. Tas bija liels pārsteigums vairumam analītiķu, kas izraisīja īstermiņa optimisma uzplaiksnījumu fondu tirgos. Tomēr šis optimisms ļoti ātri beidzās. Visticamāk, investori nolēma, ka šī likmes samazināšana dos minimālu efektu ekonomikai uz vadošo centrālo banku citu pasākumu fona. Tā rezultātā, noslēdzoties mēnesim, no visiem Eiropas indeksiem ievērojamu pieaugumu uzrādīja tikai vācu DAX, bet pārēji Eiropas tirgi palika oktobra beigu līmenī.

Kārtējo reizi atpalikšanas dinamiku nodemonstrēja attīstības valstu tirgi. Neskatoties uz spēcīgu Ķīnas tirgus pieaugumu pēc Ķīnas CK Kompartijas plenēra noslēguma, kura rezultātā tika paziņots par pēdējo trīsdesmit gadu laikā radikālākajām veicamajām sociāli-ekonomiskām reformām, citu pamata attīstības valstu tirgi izjuta spiedienu no pārdevēju puses. Viens no galvenajiem iemesliem tam bija vietējo valūtu kursu kritums, sagaidot ASV programmas QE pakāpenisku izbeigšanu. Attīstības valstu valūtu indeksa JPM EM FX kritums novembrī bija vairāk kā 2% apmērā, kas atspoguļojās arī šo valstu akciju kopējā vērtībā.

Pasaules akciju tirgus fondu pārvaldnieks mēneša sākumā atjaunoja attīstības valstu ETF pozīcijas, visu pirms ASV, jo uz makroekonomisko datu un kopējā noskaņojuma fona bija skaidrs, ka šis tirgus pagaidām nav gatavs lielākai vai mazākai nozīmīgai korekcijai. Tajā pašā laikā tika pieņemts lēmums nedaudz samazināt attīstības valstu daļu portfelī, ievērojot vietējo valūtu kursu kritumu. Tāpat tika fiksēta peļņa dažās pozīcijās, kuras, mūsuprāt, uzrādīja pārāk strauju un spēcīgu pieaugumu, kas palielina korekcijas iespējamību tuvākā perspektīvā.

Jaunajos fondos, kuri darbu uzsāka novembrī, notiek plānveidīga vidēja termiņa pozīciju veidošana no, mūsuprāt, visperspektīvākajiem ASV un Eiropas ekonomiku sektoriem.

Obligāciju tirgū atkal atgriezās negatīvās tendences saistībā ar ASV valsts obligāciju ienesīguma pieauguma atjaunošanos. Novembrī publicētie makroekonomiskie rādītāji, pretēji gaidītajam, bija ļoti spēcīgi, kas palielina varbūtību tam, ka QE programmas pakāpeniskā izbeigšana var sākties ātrāk. Šo gaidu iespaidā, investori nesteidzas aktīvi pirkt obligācijas, it īpaši valsts, sagaidot daudz lielākus ienesīgumus.

Nedaudz labāka situācija ir korporatīvajā sektorā, kurš ir mazāk jutīgs pret ASV valsts obligāciju dinamiku, kā arī eiro valūtā nominēto obligāciju sektorā. Atšķirībā no ASV, Eiropā ekonomiskā situācija ir vēl tālu no ideāla, tādēļ ECB zemo likmju un stimulējošo pasākumu politika, visticamāk, turpināsies vēl ilgi.

Obligāciju fondu pārvaldnieks turpināja ievērot mērenu stratēģiju, kuras ietvaros priekšroka tiek dota obligācijām ar zemu vidējo durāciju un augstu kuponu ienesīgumu.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2013. gada 30. novembri var iepazīties ABLV Bank mājas lapā, sadaļā „ABLV ieguldījumu fondi”.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com