ABLV Bank, AS, peļņa 2013. gada 9 mēnešos – 25,5 miljoni latu (36,3 miljoni eiro)

Rīga, Latvija, 2013. gada 20. novembris, 09:00 / Bankas ziņas

ABLV Bank, AS, un koncernam 2013. gada trešais ceturksnis bija veiksmīgs. Turpināja augt biznesa apjomi un visi svarīgākie efektivitātes rādītāji. Koncerns 2013. gada 9 mēnešos guva peļņu 27,7 miljonu latu (39,4 miljonu eiro) apmērā, savukārt ABLV Bank, AS, peļņa bija 25,5 miljoni latu (36,3 miljoni eiro).

Turpinājās izaugsme visos ABLV grupas darbības virzienos:

  • Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2013. gada 9 mēnešos pirms uzkrājumu izveidošanas nedrošiem parādiem bija 61,0 miljoni latu (86,8 miljoni eiro).
  • 2013. gada 9 mēnešos noguldījumu apjoms bankā auga par 4,2% līdz 1,95 miljardiem latu (2,77 miljardiem eiro).
  • Bankas aktīvu apjoms 2013. gada 30. septembrī bija 2,35 miljardi latu (3,35 miljardi eiro).
  • Bankas kredītportfelis ir 515,0 miljoni latu, tai skaitā komerckredītu apjoms pieaudzis līdz 196,8 miljoniem latu (280,0 miljoni eiro).
  • Bankas kapitāls un rezerves – 126,3 miljoni latu (179,7 miljoni eiro) (2012. gada 31. decembrī – 106,8 miljoni latu (152,0 miljoni eiro)).
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2013. gada 30. septembrī bija 13,77%, bet likviditātes līmenis – 79,07%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE bija 29,67%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs ROA – 1,50%.

Trešajā ceturksnī mēs turpinājām ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām, veicot kārtējās ABLV Bank, AS, obligāciju emisijas. Kopumā līdz šim esam veikuši jau 18 publiskās obligāciju emisijas, un pašreiz investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS, obligācijas 380 miljonu eiro vērtībā.

30. septembrī notika ABLV Bank, AS, akcionāru ārkārtas pilnsapulce, kurā tika nolemts visu bankas 2013. gada pirmā pusgada peļņu atstāt nesadalītu un pilnībā iekļaut bankas pirmā līmeņa pašu kapitālā. Bankas peļņa šī gada pirmajā pusgadā bija 15,2 miljoni latu (21,6 miljoni EUR).

Septembrī aktīvu darbu uzsāka mūsu meitas banka Luksemburgā - ABLV Bank Luxembourg, S.A., piedāvājot klientiem tādus pakalpojumus kā fiduciārie depozīti, konsultatīvā ieguldījumu pārvaldīšana un citi.

2013. gada jūlijā tika paplašināts ABLV grupas pārstāvniecību tīkls, atverot pārstāvniecību Vladivostokā. Krievijā šī ir ceturtā ABLV grupas pārstāvniecība (līdz šim pārstāvniecības jau strādāja Maskavā, Sanktpēterburgā un Jekaterinburgā), bet pavisam – vienpadsmitā.

Banka turpināja brīvos līdzekļus ieguldīt vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2013. gada 30. septembrī bija 997,6 miljoni latu (1,42 miljardi eiro). Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Vērtspapīri ar kredītreitingu AA- vai augstāku veido 72,0 % no visa vērtspapīru portfeļa. Investīciju sadalījums pa valstīm ir šāds: ASV – 30,3%, Krievija – 14,5%, Vācija – 11,5%, Kanāda – 11,2%, Zviedrija – 6,4%, Latvija – 6,3%, Nīderlande – 4,0%, Norvēģija – 2,0%. Savukārt 5,7 % veido starptautisko institūciju – Eiropas Komisijas, ERAB u.c. emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 1,8%.

Līdz ar ABLV Bank un meitas uzņēmumu biznesa apjomu nepārtrauktu paplašināšanos un ar to saistīto darbinieku skaita palielināšanos, tika pieņemts lēmums daļu bankas struktūrvienību pārcelt uz jaunu biznesa centru „Jupiter Centre”, Skanstes ielā 7. Šobrīd bankai Rīgā ir divas administratīvās ēkas – Elizabetes ielā 23 un Skanstes ielā 7.

Mūsu atvērtie ieguldījumu fondi turpina uzrādīt labus rezultātus un to ienesīgumi ir vieni no labākajiem tirgū. Astoņu ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu kopējā aktīvu vērtība septembra beigās pārsniedza 88 miljonu eiro robežu.

Savukārt, pateicoties privāto ieguldījumu fonda ABLV Private Equity Fund 2010, KS, ieguldījumam, 2013. gada 9. augustā Rīgā tika atklāta Orto klīnika – pirmais no jauna būvētais privātais traumatoloģijas-ortopēdijas centrs Latvijā. Kopējās projekta izmaksas bija aptuveni 3,5 miljoni latu (4,98 miljoni eiro); no tām ēkas būvniecība prasīja 2,7 miljonus latu (3,84 miljonus eiro), bet medicīniskā un sadzīves aprīkojuma iegāde – 0,8 miljonus latu (1,14 miljonus eiro). Projekts tika finansēts, izmantojot privāto ieguldījumu fonda ABLV Private Equity Fund 2010, KS ieguldījumu SIA „Orto klīnika” pamatkapitālā, kā arī bankas kredītu.

Izaugsme notika arī citos ABLV grupas uzņēmumos. Līdz ar aktivitātes pieaugumu nekustamā īpašuma tirgū, ievērojami palielinājās nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupas Pillar pārdošanas apjomi. Šī gada deviņu mēnešu laikā uzņēmums realizējis īpašumus par 24,8 miljoniem eiro. Salīdzinoši visa 2012. gada laikā Pillar realizēja nekustamos īpašumus par 15,7 miljoniem eiro. Šobrīd Pillar pārraudzībā atrodas vairāk nekā 1400 nekustamie īpašumi par kopējo summu aptuveni 84,9 miljoni eiro.

2013. gada 17. septembrī bankai apritēja 20 darbības gadi. Atzīmējot šo notikumu, jaunbūvējamā Rīgas finanšu un darījumu centra New Hanza City teritorijā tika uzstādīta skulptūra - bronzā liets buļļa tēls. Skulptūras devīze ir „Labor Omnia Vincit” (Darbs uzvar visu) un tā simbolizē darba varu, mērķtiecību un pārliecību par sevi un izvēlēto ceļu. Skulptūras autors ir pazīstamais tēlnieks Gļebs Panteļejevs.

20. septembrī Rīgas Mākslas telpā tika atklāta izstāde, kura iepazīstināja sabiedrību ar ABLV Bank veidoto kolekciju topošajam Laikmetīgās mākslas muzejam. Kolekcijā šobrīd ietilpst 31 mākslinieka 204 darbi. Izstādē “...lai gadījums kļūtu par notikumu...” tika pārstāvēti visi kolekcijas mākslinieki. Izstāde iemantoja plašu sabiedrības uzmanību un to kopumā apmeklēja vairāk nekā 5600 interesentu. Vienlaicīgi izdevām arī mākslas albumu „Bez sienām”, kurā apkopoti pašlaik iegādātie darbi, kā arī īstenojām interaktīvu mācību spēli skolēniem.

Augusta beigās Ozo Golf klubā tradicionāli tika rīkots bankas golfa turnīrs ABLV Invitation Golf Tournament 2013. Turnīrā piedalījās 93 golferi – mūsu klienti no Latvijas un ārvalstīm, sadarbības partneri, bankas darbinieki, kā arī citi interesenti – bankas potenciālie klienti.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā,Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com