Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FXD USD 061114 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 6. novembris, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 6. novembrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 061114 (LV0000801058) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 061114 (ISIN LV0000801058):

  • Kupona periods: 06.05.2013 – 05.11.2013
  • Kupona izmaksas datums: 06.11.2013
  • Kupona likme: 1,45% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.