Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FXD EUR 051114 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 5. novembris, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 5. novembrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD EUR 051114 (ISIN LV0000801041) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD EUR 051114 (ISIN LV0000801041):

  • Kupona periods: 05.05.2013 – 04.11.2013
  • Kupona izmaksas datums: 05.11.2013
  • Kupona likme: 1,55% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.