ABLV Bank, AS, emitējusi subordinētās obligācijas

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. oktobris, 09:45 / Ieguldījumi

Šā gada 23. oktobrī ABLV Bank, AS, emitēja jaunas subordinētās obligācijas, kuru kopējais apjoms ir 15 000 000 USD pēc nominālvērtības. Obligācijas iegādājās 26 bankas klienti. Emisija notika Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un plānots, ka obligācijas 25. oktobrī tiks iekļautas regulētajā tirgū – biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

15 000 000 USD kupona obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei

(emisijas nosaukums: ABLV SUB USD 231023; ISIN kods: LV0000801223)

Emisijas apjoms 15 000 000 USD. Obligāciju skaits 150 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 USD. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 23. oktobris, bet dzēšanas datums – 2023. gada 23. oktobris.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2013. gada 23. oktobrim līdz 2019. gada 22. oktobrim fiksēta kupona likme: 4,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā;
  • no 2019. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 22. oktobrim fiksēta kupona likme: 6,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Bankai ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa sākot ar 2018. gada 23. oktobri.

Kā ziņojām iepriekš, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Šajā laikā esam veikuši jau 18 publiskās obligāciju emisijas. Biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā šobrīd iekļautas 16 emisiju obligācijas. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS, obligācijas 380 miljonu eiro vērtībā.

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com